Tjänsten är tillsatt

Receptionist/Client Coordinator


Guy Carpenter & Company AB utformar och levererar strategier, lösningar och service inom återförsäkring. Våra kunder är försäkringsbolag på den Nordiska marknaden och i Baltikum. Som den ledande återförsäkringsmäklaren i detta geografiska område stöder vi våra kunders affärsstrategier och finansiella mål med moderna verktyg på återförsäkringsmarknaden. Vårt nordiska kontor ligger på Norrmalm i Stockholm och här tjänstgör ca 30 personer. Guy Carpenter & Company LLC har över 2,000 anställda och kunder i över 100 länder. Bolaget ingår i Marsh & McLennan Companies, den globala ledaren inom risk- och försäkringsservice.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär huvudansvar för intern service och reception.

Du kommer att ta emot besökare, förbereda mötes- och konferensrum för möten, säkerställa att kontorsmaterial finns på plats och att kontorsmaskiner fungerar, bemanna telefonväxel, kontakt med städfirma. Du kommer även att administrera interna events, vid behov bistå kollegorna med att boka resor, möten, luncher etc. både inom Sverige och utomlands.

Du har således ansvar för att det löpande arbetet på kontoret fungerar.

I befattningen ingår även att assistera Client Coordinators. Det innebär bl a:

Att sköta kontraktadministration och dokumenthantering. Att följa checklistor med exakthet utifrån regelverket.

Informationsinhämtning och bearbetning av material och information till återförsäkringsofferter.

Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta proaktivt. Både i service gentemot mäklare, kunder och återförsäkrare, men också genom att se vad som behöver göras samt att tänka och agera strategiskt inom ansvarsområdet.

En vilja och ambition att växa med sin uppgift och att ha ett intresse för återförsäkring är centralt.


Utbildning/bakgrund

Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Det är meriterande med kunskaper i danska.

Du har arbetat i reception, med intern service eller motsvarande befattning under några år.

Det är viktigt att du har erfarenhet av arbete hos en organisation där det ställs höga krav på noggrannhet, service, bemötande och leverans. Det är positivt om du har erfarenhet av försäkring, bank eller finansbranschen.

Du känner yrkesstolthet och sätter ett högt värde på ett ansvarsfullt och seriöst arbetssätt i alla led. Det är också viktigt att du inser den avgörande betydelsen av arbetet inom intern service för kundrelationen och affären.


Personliga egenskaper

Skriver obehindrat, tydligt och koncist. Anpassar ditt sätt att skriva till mottagaren.

Du har en god förmåga att arbeta självständigt, se vad som behöver göras och har en utpräglad förmåga att lösa problem.

Du är trevlig, öppen och representativ. Utvecklar effektiva och stödjande relationer till kollegor. Är omtänksam och skapar teamkänsla.

Tillhandahåller kvalitetsservice. Upprätthåller en hög professionell standard och får arbetet rätt vid första tillfället. Vet var man hittar relevant information. Kontrollerar fakta och data. Inhämtar och tar till dig information snabbt och med lätthet.

Du är pålitlig och visar lojalitet gentemot organisationen och arbetets utförande.

För att lyckas i tjänsten behöver du periodvis kunna hantera en hög arbetsbelastning med bibehållet lugn.


Ytterligare upplysningar erhålles av Therese Claesson på Qsearch, tel 0767-77 02 10.