Tjänsten är tillsatt

Insurance Manager till Scania Finans


Scania Finans AB (SFA) är det största finansbolaget inom Scania Financial Services. Bolaget erbjuder finansiering och försäkringslösningar till Scanias kunder i Norden och Baltikum. Finansiering och försäkring är viktiga tjänster som paketeras ihop med fordonsaffären för att kunna erbjuda kunden en helhetslösning. SFA är ett reglerat finansbolag, vilket innebär att det står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget grundades 1947 och är därmed Sveriges äldsta finansbolag.
Bolaget har idag ca 70 anställda och verksamheten bedrivs i 7 länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen). Totalt uppgår balansomslutningen till omkring 9 miljarder, fördelat på över 15 000 fordon och 4 000 kunder.
Sedan 2004 erbjuder SFA Scanias kunder att försäkra sina fordon och finansieringslösningar genom anpassade försäkringsprodukter, såsom Lastbilsförsäkring, GAP försäkring eller Credit Life.


Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla partnerskap med försäkringsbolagen samt kravställa kring risk, produktutformning, säljprocess och skadeprocess.

Du är Scania Finans försäkringsexpert och kommer forma försäkringsstrategin inom bolaget och i samarbete med Scanias återförsäljarorganisation, samt ska säkerställa att samarbetsavtalen med försäkringsgivaren innehåller rätt förutsättningar och ramverk för ett långsiktigt och lönsamt samarbete.

Rollen är central och strategisk. Insurance Manager skall säkerställa att filialerna i Norden och Baltikum får de bästa möjliga förutsättningarna för att sälja och administrera Scania Finans försäkringsprodukter (Lastbilsförsäkring, GAP samt Credit Life).

Du kommer att arbeta med affärs- och produktutveckling, projektledning, risk- och underwriting samt lönsamhet och utvecklingsanalyser inom respektive lands portfölj.
Du har stöd i detta arbete av en Affärsanalytiker, som direktrapporterar till Insurance Manager.


Utbildning/bakgrund

Det är önskvärt att du har en akademisk examen eller annan relevant eftergymnasial utbildning.

Du har minst fem års erfarenhet av företagsförsäkring. En passande bakgrund är KAM eller Underwriter inom Företagsmotor, helst från industrisidan. Fördelaktigt med erfarenhet inom fordonssegment Lastbil eller personbil. Även meriterande om du har erfarenhet från affärsutveckling av konceptlösningar.

I tidigare befattningar har du uppvisat starka pedagogiska och kommunikativa färdigheter.

Du talar och skriver på engelska obehindrat.


Personliga egenskaper

För att lyckas i tjänsten är det helt avgörande att kandidaten har en god förmåga att skapa, bygga upp, upprätthålla och utveckla långsiktiga relationer.

Uttrycker sig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter. Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.