Tjänsten är tillsatt

Loss Prevention Manager, ICA Gruppen AB


ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, försäkring, apotek, specialvaror och fastigheter. ICAs värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång. Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss.


Om funktionen/Arbetsuppgifter

Group Risk Management är en nybildad koncernfunktion som består av sju specialister och ansvarar för koncernens strategiska risk- och säkerhetsarbete. Vi söker nu en engagerad och strukturerad Loss Prevention Manager som vill vara med och vidareutveckla koncernens skadeförebyggande arbete.

Som Loss Prevention Manager (LPM) ansvarar du för att koordinera det skadeförebyggande arbetet för koncernen.

Genom att vidareutveckla riktlinjer och ge stöd till verksamheten med att fortsätta implementera metodik samt verktyg är du drivande i att säkerställa ett proaktivt skadeförebyggande arbete som motverkar svinn.

Som LPM ansvarar du även för att koordinera externa riskkonsulter med fokus på skadeförebyggande arbete samt följa upp resultat från genomförda interna och externa revisioner.

Du kommer att utbilda och vägleda den säkerhetsorganisation som finns lokalt i skadeförebyggande arbete samt bidra med din specialistkompetens i förändringsprojekt.

LPM ansvarar även för att säkerställa ändamålsenliga och effektiva rutiner för hantering av incidenter vilket ska bidra till kvalitet i informationsunderlaget för analyser och skadeförebyggande åtgärder.

LPM ansvarar även för att sammanställa och analysera inrapporterade incidenter inför den periodiska riskrapporteringen till ledning och styrelse.

Arbetet kommer innebära resor, ca 1 dag per vecka, främst inom Sverige men även Baltikum där ICA Gruppen har verksamhet.


Kunskapskrav/Yrkeserfarenhet

Akademisk examen med teknisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, tex brand- eller civilingenjör alt jämförbar utbildning.

Goda kunskaper inom skadeförebyggande arbete för brand, inbrott och svinn.

Goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt runt aktuella tekniska frågeställningar på både svenska och engelska.

En god pedagog med vana att utforma och hålla utbildningar.

Betydande erfarenhet (minst 10 år) som riskingenjör eller motsvarande befattning. Erfarenhet från detaljhandel är en fördel liksom försäkringskunskaper.


Personliga egenskaper

Uttrycker sig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Anpassar språk och stil med hänsyn till mottagaren.

Förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller sig kontinuerligt uppdaterad inom sitt fackområde.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

För att lyckas i tjänsten är det avgörande att kandidaten har ett stort engagemang för
ämnesområdet och en hög integritet. Det är även viktigt att vara van att arbeta självständigt och målinriktat.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på tel: 0707-72 77 11 eller Therese Claesson på tel: 0767-77 02 10.