Tjänsten är tillsatt

Bliwa söker Ansvarig för Aktuariefunktionen och Chef för Aktuarieenheten


Bliwa erbjuder försäkringar i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Vi strävar efter enkelhet och begriplighet – en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Bliwa är dessutom ett kundägt företag, vilket innebär möjlighet till påverkan, hög grad av öppenhet och att överskott går tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier. Bliwa har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag en ledande aktör inom personriskförsäkring för företag och organisationer. Kunderna utgörs av drygt 30 av Sveriges största företag, ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden samt ett mycket stort antal mindre och medelstora företag.

Bliwa söker nu en ansvarig för Aktuariefunktionen och Chef för Aktuarieenheten.


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för att organisera och leda det aktuariella arbetet inom Bliwa Livförsäkring och Bliwa Skadeförsäkring.
Du har ett övergripande ansvar för de arbetsuppgifter som ska utföras inom aktuarieenheten, inklusive aktuariefunktionens arbetsuppgifter. Du har också det övergripande ansvaret för rapportering och regelefterlevnad inom det aktuariella området i bolagen.
Tjänsten innebär ett personalansvar för 4 medarbetare och uppgiften att fördela och leda arbetet mellan aktuarierna i gruppen. I tjänsten ligger också att leda och koordinera ansvaret för aktuariekonsulter som från tid till annan arbetar del- eller heltid inom bolagen

Du deltar i risk- och kapitalforum där koordinering sker av bolagens risk- kapitalfrågor samt rapportering av dessa. Även väsentliga affärs- och verksamhetsbeslut behandlas inom risk- och kapitalforum såsom beredande för beslut av VD- och styrelse.

Du arbetar i nära samarbete med bolagets ledning, kapitalförvaltning, affärsverksamhet, controllers samt de ansvariga för riskfunktion och compliancefunktion.

I rollen som ansvarig för Aktuariefunktion rapporterar du till ledningsgrupp, VD:ar och styrelser. Personellt rapporterar du till chefen för den Finansiella verksamheten tillika CFO.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen, är diplomerad aktuarie eller motsvarande och uppfyller Finansinspektionens krav som ställs på den som ska utföra arbetsuppgifter inom aktuariefunktionen enligt Solvens 2-regelverket samt allmänna krav på lämplighet för ansvarig för en central funktion.

Din erfarenhet sträcker sig över många olika aktuariella uppgifter och du är van vid att analysera och utvärdera aktuariellt arbete samt har god förmåga att förstå resultat- och balansräkningsfrågor. Du har arbetat med tillgångs- och skuldhantering och har god förståelse för breda ekonomiska sammanhang och affärsfrågor.
Du har gedigen erfarenhet av och kompetens om Solvens 2 regelverket och dess påverkan på aktuariellt arbete.
Vi ser gärna att du har god kunskap och erfarenhet som kravställare vad gäller datakvalitet och IT-system avseende aktuariellt arbete. Du är van vid att leda utvecklingsarbete och har erfarenhet av processinriktat arbetssätt.


Personliga egenskaper

Du är intresserad och har fallenhet för att arbeta med struktur, processer och styrningsinstrument.
Du organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du har god analytisk förmåga och hög kvantitativ kompetens.

Du har förmåga att se och förstå helheten samt är mer fokuserad på det strategiska än på detaljer.

Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du är pedagogisk med en god förmåga att förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt på alla organisationsnivåer.

Vi söker dig som har ett starkt eget driv, tar initiativ och levererar resultat, såväl på egen hand som genom andra.

Du har erfarenhet av och tycker det är utvecklande att leda andra.

Som person är du pragmatisk, lösningsorienterad och prestigelös och vi söker dig som i tidigare tjänster visat prov på personlig mognad, gott omdöme och att vara ansvarsfull.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.