Tjänsten är tillsatt

SKFAB söker Kundansvarig


Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startade sin verksamhet 2003 och är ett captivebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget ägs av nio svenska kommuner och en norsk kommun och försäkrar endast ägarnas och deras kommunalägda bolags behov av sakförsäkring. Verksamheten har haft en stabil ekonomisk tillväxt och bolaget är nu ett av de större captivebolagen i Sverige. SKFAB:s premieinkomst 2015 var 144 miljoner kronor och de försäkringsvärden som försäkrades av bolaget summerade till 203 miljarder kronor. Vår vision är att genom aktivt risk management arbete bidra till att skapa trygga kommuner med låga skador.


Arbetsuppgifter/Ansvar

SKFAB har 7 heltidsanställda och en projektanställd medarbetare. Förutom egen personal har bolaget delar av vissa funktioner outsourcade. Kontoret i Gävle innehar samtliga funktioner, VD, risk management, ekonomi/Finans, Skador, försäkringsadministration, återförsäkring, regelverk och information/kommunikation. Den 2 november flyttar bolaget in i nya moderna ändamålsenliga lokaler i centrala Gävle ett stenkast från centralstationen.

Som Kundansvarig ansvarar du tillsammans med övriga i kundteamet för kontakterna med ägarkommunerna och deras bolag.

Du arbetar i en självständig miljö där samtliga medarbetares insatser är viktiga för bolagets utveckling.

Tjänsten innebär:

Att du har kontakter på såväl kommunledningsnivå, bolagsledningsnivå och operativ nivå i kommunerna och deras bolag.

Du är rådgivare i försäkringsfrågor vilket innebär att du har ansvar för att utforma kundens försäkringsskydd utifrån kundens behov och önskemål.

Att du tillsammans med Risk Managern och kundteamet, utvecklar bolagets risk management arbete samt initierar och koordinerar skadeförebyggande projekt med syftet att minska skadorna hos kommunerna, speciellt med inriktning mot anlagd brand och vattenskador. På det sättet bidrar du till att skapa en trygg kommun.

Du ansvarar för dagliga kontakter med försäkringstagare i försäkringsfrågor, kontakter med återförsäkringsbolag samt för förnyelser av direktförsäkring och du medverkar i förnyelse av återförsäkring.

Tillsammans med övriga i kundteamet arbetar du med implementeringen av koncerngemensamma riskhanterings- och försäkringspolicys i ägarkommunerna.

Att ha internationella kontakter med återförsäkringsbolag. Tjänsten innebär resor i Sverige och utomlands.

Du upphandlar och förmedlar de försäkringar som kommunerna och bolagen efterfrågar i de fall SKFAB inte själva tillhandahåller försäkringsskyddet.

Att du hos kunderna informerar och utbildar om försäkringsfrågor och risk management, vilka rutiner som gäller för hur man ska agera i kommunen för att undvika skador.

Att du hjälper kommunerna och bolagen med det skadeförebyggande arbetet genom att komma med förslag på åtgärder.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant utbildning och är gärna ingenjör, ekonom eller jurist i botten. En gedigen arbetslivserfarenhet från företagsförsäkring kan kompensera avsaknad av högskoleexamen.

Du har gedigen kunskap och erfarenhet av företagsförsäkring, gärna med inriktning på kommunförsäkring.

Det är bra om du arbetar som försäkringsförmedlare, underwriter eller har/har haft kundansvar inom försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.


Personliga egenskaper

Du är serviceinriktad och social och har lätt att bygga upp kundrelationer samt kan agera inför en större grupp av människor.

Du är en god lagspelare, har lätt för att samarbeta och är beredd att agera för det gemensamma, i såväl stort som smått.

Du är ansvarsfull och självgående med ett starkt eget inre driv.

SKFAB ger dig som har ett gediget intresse för kommunförsäkring möjlighet att vara delaktig i hela kundprocessen och försäkringsprocessen, från direktsidan till återförsäkringssidan. Du får arbeta med allt från kundrelationer, skadeförebyggande arbete, utformning av försäkringsskydd, återförsäkring samt frågor kring skadereglering med mera.

Du erbjuds ett självständigt, ansvarsfullt och omväxlande arbete. Eftersom bolaget är av mindre karaktär är samtliga delar viktiga och alla anställda har ett stort ansvarsområde.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766 eller Therese Claesson på Qsearch tel 0767-770210.