Tjänsten är tillsatt

SKFAB söker Skadereglerare


Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startade sin verksamhet 2003 och är ett captivebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget ägs av nio svenska kommuner och en norsk kommun och försäkrar endast ägarnas och deras kommunalägda bolags behov av sakförsäkring. Verksamheten har haft en stabil ekonomisk tillväxt och bolaget är nu ett av de större captivebolagen i Sverige. SKFAB:s premieinkomst 2015 var 144 miljoner kronor och de försäkringsvärden som försäkrades av bolaget summerade till 203 miljarder kronor. Vår vision är att genom aktivt risk management arbete bidra till att skapa trygga kommuner med låga skador.


Arbetsuppgifter

SKFAB har 7 heltidsanställda och en projektanställd medarbetare. Förutom egen personal har bolaget delar av vissa funktioner outsourcade. Kontoret i Gävle innehar samtliga funktioner, VD, risk management, ekonomi/finans, skador, försäkringsadministration, återförsäkring, regelverk och information/kommunikation. Den 2 november flyttar bolaget in i nya moderna ändamålsenliga lokaler i centrala Gävle ett stenkast från centralstationen.

Som skadereglerare på SKFAB har du stort inflytande över hur skadehanteringen utformas.

Bolaget har avtal med externa skaderegleringsföretag för större eller komplicerade skador.

Som skadereglerare reglerar du allt från enklare till något mer komplicerade skador samt är diskussionspartner till det externa skaderegleringsföretaget.

Du har mycket kontakt med ägarkommunerna och deras bolag i skadeärenden och är en del i kundteamet som utbildar i skadeförebyggande arbete.

Du arbetar med skadeanalys för att minska framtida skador.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant utbildning, gärna jurist. En gedigen arbetslivserfarenhet från skadereglering av ansvarsskador kan kompensera avsaknad av högskoleexamen.

Du har goda kunskaper om ansvarsskador, gärna med inriktning på kommunförsäkring. Du har arbetat som skadereglerare inom försäkringsbolag eller skaderegleringsföretag med fokus på ansvarsskador.


Personliga egenskaper

Du är bra på att samarbeta, är en god lagspelare och är beredd att agera för det gemensamma, i såväl stort som smått.

Du är ansvarsfull, självgående och har ett starkt inre driv.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766 eller Therese Claesson på Qsearch, tel 0767-770210.