Tjänsten är tillsatt

Folksam söker aktuarie


Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 900 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i avdelningen Aktuarie Risk som består av tre grupper med drygt 25 medarbetare, där du ingår i staben som rapporterar direkt till avdelningschefen.

Tjänsten innebär att du arbetar som bolagsaktuarie och har ett särskilt ansvar för en väl fungerande bolagsrapportering och regelefterlevnad på övergripande bolagsnivå.

Du har ett nära samarbete med Ekonomi och Aktuariefunktionen samt risk- och compliancefunktionerna.

Du har möjlighet att självständigt fatta beslut som påverkar verksamheten, under förutsättning att beslutet följer Folksams vision, policyer, mål och regelsystem.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• koordinera, kvalitetssäkra och utveckla bolagens interna och externa rapportering och riskhantering
• bereda och kommunicera information om bolagens ekonomi i ledningsgrupp eller andra beslutsfora
• utveckla, implementera och förvalta − rapporteringsprocesser, exempelvis bokslutsprocessen − rapporteringsmallar
• formulera och följa upp krav och beställningar gentemot − Solvens II-processer, bokslutsprocesser och liknande rapporteringsprocesser i Folksam − interna parter som levererar tjänster och data till bolagens rapporter och processer, till exempel kollegor som arbetar i rollerna som affärs- och systemaktuarier


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk examen med inriktning matematik och matematisk statistik.

Du har minst tio års erfarenhet av aktuariellt arbete.

Vi ser gärna att du har arbetat i åtminstone några år inom riskförsäkring och skadeförsäkringsverksamhet.

En förutsättning är att du har arbetat med bokslut och rapportering, både intern och extern sådan.

Det är en fördel om du även har arbetat med reservsättning, modeller, riskhantering och prissättning.

Praktisk erfarenhet av förberedelser inför Solvens II liksom erfarenhet av SAS och MoSes är meriterande.

Du är van användare av Excel och andra Officeprogram.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.