Tjänsten är tillsatt

Privatmarknadschef


Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar 3000 medarbetare. Moderna Försäkringar fortsätter att växa i Sverige genom vårt nytänkande sätt där vi mixar hög service med effektivitet och utveckling inom våra kärnområden produkt, försäljning och skadereglering.


Arbetsuppgifter

Enhet Privat ansvarar för strategi, portfölj, lönsamhet och försäljning inom följande konsumentförsäkringar: civil, motor och sjuk- och olycksfall. Inom enheten interagerar marknad, försäljning och produktenheten fullt ut. Enheten ansvarar i sina delar för att Moderna ska fokusera på och vidareutveckla företagets strategiska position som nischbolaget med helkunder. Enheten svarar även för att skapa samordnade försäljningsaktiviteter samt en samordnad kravställning mot kundorganisationen.

Befattningen innebär övergripande ansvar för privatportföljen inom Moderna Försäkringar.

Du kommer att ansvara för försäljning, affärsutveckling, partnersamarbeten, distributionsupplägg, marknadsföring och produktutveckling. Allt strategiarbete utgår härifrån och du har resultatansvar och däribland skadekostnadsprocenten.

I rollen som chef för Privat ansvarar du för två avdelningar, Produkt och Försäljning & Marknad som har som uppdrag att driva och utveckla försäljningen av konsumentförsäkring direkt till slutkund under varumärket Moderna samt genom samarbetsavtal med fackförbund, banker och intresseorganisationer. Totalt personalansvar för fyra direktrapporterande medarbetare. I enheten ingår ca 16 personer.

Privatmarknadschef sitter i Sverigeledningen och rapporterar till VD.

Tjänsten är placerad i Stockholm.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen.

Du har arbetat som ledare under några år, det är positivt med en bakgrund från försäkring, bank eller finans men det är inget krav.

Det är viktigt att du har arbetat i en affärsorienterad, entreprenörsstyrd, kvalitetsorienterad och snabbfotad företagskultur där rak kommunikation råder.

En lämplig bakgrund förutom försäkring eller finansbranschen är managementkonsultföretag, advokatbyrå eller motsvarande.

I tidigare befattningar har du arbetat med kundgrupp privatpersoner, och trivts med att arbeta strategiskt och operativt ute på marknaden vid kundmöten och liknande.


Personliga egenskaper

En förutsättning för att lyckas i rollen är att du är trygg i dig själv, litar på din kapacitet, är prestigelös och har ett öppet sinne samt mod.

Du har en god förmåga att förena diplomati med pondus. Har ett övertygande och förtroendeingivande sätt.

Du är analytiskt stark, har en mycket hög intellektuell nivå, är kreativ och har strategiska färdigheter som gör skillnad i koncernledningen.

För att lyckas som ledare inom Moderna Försäkringar behöver du ta ansvar och i alla lägen verka för hela bolagets bästa.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11 och Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.