Tjänsten är tillsatt

Produktspecialist


Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar 3000 medarbetare. Moderna Försäkringar fortsätter att växa i Sverige genom vårt nytänkande sätt där vi mixar hög service med effektivitet och utveckling inom våra kärnområden produkt, försäljning och skadereglering.


Moderna Försäkringar Företag & Industri vill vara det personliga alternativet. Vi varken är eller vill vara som de andra försäkringsbolagen. Ett bolag där vi alla vill göra skillnad. Vi älskar försäkringar och med personligt engagemang vill vi erbjuda de bästa lösningarna till förmedlare och kunder.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär produktutveckling inom sak och motor där fokus ligger på sak.

Befattningen är en servicefunktion till verksamheten vad gäller nya produkter, förändrade produkter, systemutveckling och som beställare av programmeringstjänster. Du kommer att arbeta med att utveckla villkor, omarbeta villkor, säkerställa dokumentation enligt FAL, tabellunderhåll, utbildning och omvärldsbevakning.

Du samarbetar nära med systemutvecklingsavdelningen och business intelligence-funktionen.

Rollen bygger på en hög grad av service till verksamheten, kund och förmedlare. Det handlar om återkoppling till verksamheten kring frågor som rör produkter, villkor och tariffer.

Du rapporterar till Chef Affärsstöd inom Företag och Industri.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, gärna Jur. Kand.

Du har arbetat som Produktspecialist eller i motsvarande befattning inom företag/industri, privatförsäkring eller personförsäkring under några år.

Du arbetar idag i ett annat försäkringsbolag eller hos en försäkringsförmedlare.

Det är viktigt att du drivs av en vilja att utvecklas inom företag/industri segmentet.


Personliga egenskaper

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Therese Claesson, tel 0767-77 02 10 eller Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.