Tjänsten är tillsatt

Senior Skadespecialist med fokus på kvalitet


Inter Hannover är ett försäkringsbolag med säte i Hannover, Tyskland som försäkrar risker globalt. Från kontoret i Stockholm tecknar vi försäkring inom Flyg, Marin inklusive politiska risker, Egendom och Ansvar samt Agenturaffär.
Inter Hannover har en premievolym på 717 miljoner pund och tillhör Hannover Re group, världens tredje största återförsäkringsbolag. Hannover Re gruppen har en premievolym på ca 14 miljoner euro och ca 2 500 anställda världen över.


Arbetsuppgifter

Du har en central roll inom företagets skadeenhet med ansvar för att skadeprocesserna går rätt till. I nära samarbete med skadekonsulter, agenturer och återförsäkrare bidrar du genom ditt arbete till en mer kvalitetsorienterad och effektiv skadeprocess.

Du följer skadeprocesser som drivs av antingen bolaget självständigt eller av externa samarbetspartners. Du arbetar också en hel del med skadestatistik och uppföljning. Din roll är främst att agera affärspartner och inte kontrollfunktion, och du ska snabbt kunna identifiera eventuella intressekonflikter och upptäcka när skadefrekvensen ökar inom ett område.

Du arbetar med både direkt- och återförsäkring. När det gäller direktförsäkring kommer fokus ligga på uppföljning och utveckling av skadeprocessen hos externa samarbetspartners. När det gäller återförsäkring är uppgiften att själv ansvara för skadehanteringen av företagets företag- och industriskador. Gemensamt för direktförsäkring och återförsäkring är att säkerställa att våra intressen som riskbärare tillgodoses på ett korrekt sätt.

Befattningen Senior Skadespecialist är en tvådelad tjänst där hälften av arbetstiden är förlagd inom Agency (direktförsäkring) och hälften inom P&C (återförsäkring) vad gäller fakultativa risker.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen och gedigen erfarenhet av skadereglering.

En passande bakgrund är en skadereglerare inom egendomsförsäkring, gärna med erfarenhet från både privat- och företagsförsäkringsområdet.

Du kan även ha en bakgrund som skadekonsult, skadechef eller motsvarande befattning.

Det viktigaste är att du har en trygghet inom kompetensområdet skador, och utgår från det i din kommunikation vilket ger tyngd och trygghet för arbetsgivaren och för samarbetspartners.

I tidigare befattningar har du uppvisat en god förmåga att förena pondus mer smidighet och diplomati.


Personliga egenskaper

För att passa i rollen är det viktigt att du är observant på mål och fastställd kvalitet. Du ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls. Du är väl insatt i, och tillämpar, affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Du fokuserar också hårt på kostnader och resultat.

Du är diplomatiskt lagd med en förmåga att påverka andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Som person är du entusiastisk och inriktad på en fortsatt utveckling inom företaget. Du anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar och motiverar dig att arbeta hårt för att nå uppsatta mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.