Tjänsten är tillsatt

PwC söker Aktuarie


Vi vågar påstå att PwC är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som revisorer och rådgivare till 60 000 klienter ger vi dig tillgång till många spännande uppdragsgivare - både stora och små.

Vi är ett kunskapsföretag vars viktigaste tillgång är alla kunniga och engagerade medarbetare. För att klara av våra utmaningar i framtiden så gör vi allt vi kan för att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos vår medarbetare.

Det är viktigt att välja en arbetsgivare där du själv kan påverka dina möjligheter. Hos oss får du växa i din yrkesroll på flera sätt. Vi satsar stora resurser på utbildning, ledarskapsprogram och incitament för våra medarbetare.

Din framtid är just din och ingen annans. Det är du som sätter målen och får det att hända.

Vi ger dig möjligheterna.


Arbetsuppgifter

Vad står överst på din önskelista när det gäller ditt framtida yrkesliv? Hur vill du utvecklas och vilka branscher eller affärsområden lockar? Är du redo att ständigt lära nytt, tänka annorlunda och ta fram bättre, mer anpassade lösningar?

Inom Tax på PwC arbetar ca 300 medarbetare runt om i Sverige med nationell och internationell beskattning. Vi har en bred specialistkompetens inom ett antal skatteområden som personbeskattning, internprissättning, indirekta skatter, transaktionsrelaterad skatterådgivning, fastighetsbeskattning och beskattning av fåmansföretag och deras ägare.

Bland våra uppdragsgivare återfinns kunder som består av såväl multinationella bolag som små och medelstora företag. Vi verkar i ett globalt nätverk som består av bl.a. 23 000 skatterådgivare och vi finns representerade i fler än 150 länder.

Pensionsmarknaden har under de senaste åren genomgått stora förändringar och kommer så även göra under en lång tid framöver. Finansiella risker, instabil marknad (läs räntemarknad), lagändringar och förändrade redovisningsprinciper gör det mycket svårt för företag att utforma pensionsplaner som överensstämmer med företagets långsiktiga finansiella mål inom ramen för t ex affärsplaner. Därmed är pensioner en stor utmaning för såväl anställda som arbetsgivare.
Pensionsgruppen på PwC arbetar med kollegor inom samtliga våra affärsområden: Advisory Services, Assurance och TAX.

Tjänsten som aktuarie omfattar följande delområden:

• Du kommer vara operativt ansvarig för den del av affärsområdet som rör aktuariella värderingar med fokus på pensionsskuldsvärdering enligt IFRS/IAS 19 och Swe GAAP. Rollen kommer även innefatta vidareutveckling av befintliga modeller och metoder.
• Du kommer vara en del av den grupp som arbetar med pensionsfrågor mot kommunal sektor.
• Du kommer vara en av nyckelpersonerna i affärsutvecklingen för gruppen.
• Möjlighet kommer även ges till kunskapsdelning med gruppen Governance Risk and Compliance inom Assurance, som arbetar med aktuariella tjänster gentemot finansiella företag och treasury- och finansfunktioner inom privat såväl som inom finansiell sektor.
Som aktuarie på PwC kommer du vara en del av en grupp som i dagsläget utgör navet på den nordiska marknaden. Du kommer få samarbeta med aktuarier inom hela Europa, ta del av ett omfattande internationellt utbildningsprogram och arbeta med många olika projekt vilket kommer ge dig en stark kompetensutveckling och värdefullt perspektiv på utvecklingen på marknaden. Möjligheter till arbete utomlands kommer även ges inom ramen för rollen.


Utbildning/bakgrund

Det är inget krav att du ska vara diplomerad aktuarie men du ska ha slutfört utbildning motsvarande aktuarieprogrammet på universitet och/eller högskola.

Vi söker dig som har arbetat som aktuarie inom pensionsområdet i minst några år. Det är en fördel om du har arbetat som konsult.


Personliga egenskaper

Du organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du är resultatinriktad, beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i projektform.

Du har ambitionen att vara en del av en internationell organisation och vill bidra till att se möjligheter till samt utveckla nya affärer och ta ett stort ansvar för ditt eget arbete.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.