Tjänsten är tillsatt

Sparinstitutens Pensionskassa söker driven Förvaltaranalytiker


SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner för anställda i Swedbank, Sparbankerna och andra företag som följer bankavtalet. SPK som erhållit priser för sin moderna portföljmodell förvaltar idag 25 miljarder kronor. På SPK:s finansavdelning förvaltar vi allt kapital som anförtrotts oss enligt samma förvaltningsstrategi. SPK prioriterar en trygg förvaltning baserat på pensionsåtagandets karaktär. Vi är kostnadseffektiva och kan välja bland världens bästa förvaltare för att sköta den operativa förvaltningen.


Arbetsuppgifter

Finansavdelningen som sköter förvaltningen av SPKs tillgångar och hanteringen av föreningens solvensrisk består idag av två medarbetare, kapitalförvaltningschef och en förvaltaranalytiker. Större delen av förvaltningen är outsourcad och sker genom fonder som förvaltas av olika externa förvaltare.

SPK har idag en modern, mer framtidsorienterad men samtidigt avsevärt mer komplex portfölj än tidigare. För arbetet med utvecklingen av den förvaltade portföljen har bolaget erhållit internationella priser.

Förvaltningen drivs med aktiva mandat, både i Sverige och globalt, inom aktier, räntor, realtillgångar samt alternativa tillgångar. De två sistnämnda är nya för SPK.

Nu växer finansavdelningen och rekryterar en driven förvaltaranalytiker, en spännande tjänst där du arbetar nära förvaltningen och med din insats aktivt bidrar till goda förvaltningsresultat.

Vi erbjuder dig en utmanande och varierande tjänst där du träffar många nationella och internationella förvaltare. Du analyserar förvaltningsbolag, förvaltare och fonder och tar ett stort eget ansvar för bedömning av vilka förvaltare som SPK ska anlita för sin förvaltning.

Du arbetar med olika tillgångsslag, bland annat Alternativa tillgångar, dit vi räknar hedgefonder och systematiska risk premie strategier. Med rätt kvalifikationer kan det även bli aktuellt med andra investeringsområden såsom t ex realtillgångar (fastigheter och infrastruktur) och absolutavkastande räntemandat.

Din främsta uppgift är att utvärdera och följa upp pågående förvaltningsuppdrag liksom att skapa en reservbänk med förvaltare och fonder som skulle kunna vara tänkbara alternativ till de nuvarande.

Du kommer att utgöra en viktig del av teamet bakom vår framgångsrika förvaltning.
Tjänsten innebär en del resor, främst för att träffa olika förvaltare.


Utbildning/bakgrund

Du är civilekonom eller har motsvarande högskoleexamen med inriktning mot Finans.

Vi söker dig som har arbetat i minst tre år som förvaltaranalytiker, är väl insatt i så kallade Alternativa investeringar och har arbetat med analys av förvaltare och strategier inom området.

Vi ser gärna att du har arbetat längre än tre år i finansmarknaden, till exempel i en analytisk roll nära förvaltningen eller med eget förvaltningsansvar.


Personliga egenskaper

Vi söker dig som har ett genuint intresse för förvaltaranalys och håller dig uppdaterad på nyheter och förändringar inom området.

Du har god analytisk förmåga, är lite av en nytänkare och kommer med kreativa lösningar på frågeställningar och problem.

Du är en skicklig skribent som är van vid att sammanfatta din analys och presentera den både muntligt och skriftligt.

Du har lätt för att samarbeta och är lyhörd och smidig som person.

För att lyckas i tjänsten krävs det att du har integritet, uthållighet och är beslutsför. Vi vill hitta dig som har ett starkt inre driv och inte behöver detaljstyrning för att trivas.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766 eller Therese Claesson på Qsearch, tel 0767-770210.