Tjänsten är tillsatt

Riskingenjör


Sedan 1973 har vi hjälpt våra kunder att köpa försäkring och biträda i skadehantering på kundens sida. Som oberoende försäkringsförmedlare sänker vi våra kunders försäkringskostnader genom att specialanpassa försäkringsomfattningen och pressa premien. Som skadekonsulter ser vi till att skadelidande får rätt ersättning. Med rätt verktyg inom riskhantering hjälper vi våra kunder att begränsa behovet av försäkring och effekter av inträffade skador. Våra kunder finns över hela landet med verksamheter av alla de slag.


Arbetsuppgifter

Rollen innebär ansvar för att upprätta riskbeskrivningar och göra försäkringstekniska värderingar för bolagets kunder.

Arbetet inleds med att Riskingenjören tar in ritningar och annan teknisk data på försäkrade objekt/fastigheter. I nödvändiga fall kompletteras underlaget genom platsbesök och, i samband med dessa sker ibland genomgång av brand- och inbrottsskydd. Sådana genomgångar kan också ske separat utan att vara i samband med värdering/risbeskrivning.

Riskingenjören sammanställer sedan en riskbeskrivning. En del av dessa finns redan, och arbetet handlar därför också om att revidera befintliga riskbeskrivningar.

En viss del av arbetet utgörs av skadeförebyggande arbete.

Vanliga vardagsfrågor kan vara att guida kunden rätt kring elrevision, brandskydd och inbrottskyddsfrågor.

Rollen är konsultativ och rådgivande och innebär att kandidaten kommer att vägleda kunden. Arbetet sker i nära samarbete med Förmedlare.

Tjänsten är placerad på Bolander& Co kontor i Uppsala.


Utbildning/bakgrund

Du har en brand eller byggnadsingenjörs examen eller motsvarande.

Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. En passande profil är Riskingenjör på ett försäkringsbolag eller en Riskkonsult från förmedlarmarknaden.

I tidigare befattningar har du uppvisat mycket goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt runt aktuella tekniska frågeställningar, och har överlag uppvisat en god pedagogisk förmåga inom teknik och försäkring.


Personliga egenskaper

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Anpassar sig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Motiverar sig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på tel 076-777 03 65.