Tjänsten är tillsatt

Dina söker Ansvarig Compliance


Dina Försäkringar är det gemensamma varumärket för 13 lokala och fristående försäkringsbolag runt om i Sverige med kontor på nära 50 platser från Lund i söder till Luleå i norr. Gemensamt äger bolagen Dina Försäkring AB som är servicebolag och försäkringsgivare för rikstäckande affär. Dina Försäkringar är landets sjätte största sakförsäkringsgivare. Ledorden för vår verksamhet är Nytänkande - Nära – Engagerade. Läs mer på www.dina.se.


Arbetsuppgifter

Compliancefunktionen som är en av flera stabsfunktioner består av två medarbetare.

Som ansvarig för Compliancefunktionen organiserar, leder och driver du arbetet med regelefterlevnad för hela federationen (totalt tretton företag).

Du har ett nära samarbete med andra funktioner såsom Juridik, Risk och Internrevision. Du sitter tillsammans med Dina försäkring AB:s ledning på kontoret i Stockholm.

För att sätta dig in i de lokala företagens verksamhet och skapa goda relationer är det viktigt att du är ute hos dem. Det ingår därför en del resor i tjänsten.


Utbildning/bakgrund

Du är jurist eller har motsvarande akademisk examen.
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av arbete som Compliance i försäkringsverksamhet.

Du kan komma från konsultverksamhet eller ha arbetat på myndighet med inriktning på Compliance i försäkringsverksamhet.

Det är en fördel om du har varit ansvarig för en Compliancefunktion och är van vid att leda och driva arbete inom en sådan.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är övertygande och påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du är en god lagspelare som har lätt för att samarbeta och är lyhörd och smidig.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.