Tjänsten är tillsatt

Investeringsdirektör


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet.
Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.


Arbetsuppgifter

Investeringsdirektören är ansvarig för Investeringsavdelningen som ansvarar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i bolagets förvaltnings-erbjudande, såväl fondutbudet som förvaltningserbjudandet i depålösningar. Att hela tiden utveckla strategin avseende de kriterier som styr våra olika fondutbud är nödvändigt för att Movestic ska fortsätta att rankas som det bolag som har det mest spännande och högkvalitativa fondutbudet.

Du leder därför arbetet med att hitta nya och ersätta gamla externa fonder. Vi arbetar också med så kallade White label fonder via vår Sicav varför Du också kommer att ansvara för rent institutionella upphandlingar till dessa.

En viktig del av arbetet är att självständigt förhandla och utveckla våra avtal med leverantörer av fonder och andra förvaltningsprodukter. Förhandlingar som av nödvändighet drivs på ett sådant sätt att vi samtidigt som vi ökar lönsamheten också bibehåller en genuint god relation med våra samarbetspartners.

Investeringsavdelningen har också ansvar för marknadsföring och specialistkunskap för att stötta vår försäljningsavdelning avseende fonder och förvaltning.

Att knyta kontakter och utveckla vår distribution av Movesticfonder utanför livförsäkring, tex via plattformar, FiF, private banks, PPM, maxfonder.se och depåförsäkring är en del av avdelningens och Investeringsdirektörens ansvar.

Investeringsdirektören rapporterar till VD, ingår i bolagets ledningsgrupp och har i dagsläget ansvar för fyra medarbetare, en grupp som kan förväntas växa framöver.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen.

Du har 10 års relevant erfarenhet av kapitalförvaltningsverksamhet och då gärna inom försäkringsbolag.

En annan lämplig bakgrund är att ha arbetat i ett fondbolag med stor extern distribution, gärna via försäkringsbolag. Du har en framgångsrik erfarenhet av att arbeta med förhandling. Du har god insyn i, och förståelse för, hur de olika processerna inom försäkring och strategisk förvaltning fungerar.

Ett krav är att Du på något sätt arbetat med fondselektering och att Du haft ett självständigt affärsmässigt ansvar. Du har en gedigen erfarenhet av att arbeta med de flesta tillgångsklasser samt en bra förståelse för både placeringar i fonder och depålösningar.


Personliga egenskaper

Vi vill att du är en hungrig, engagerad och driven person som sporras av att jobba mot mål och har ett stort intresse för att på kort och lång sikt skapa affärer.

Det är viktigt att du har affärssinne, ett strukturerat arbetssätt, starkt eget driv, stort engagemang och en utpräglad förmåga att ta eget ansvar.

Tjänsten ställer krav på såväl analytisk som kommunikativ förmåga, samt att du förväntas resa några dagar varje månad.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.