Tjänsten är tillsatt

Affärscontroller till Moderna Försäkringar


Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår Moderna Försäkringar, Atlantica, netviq samt Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ägs av Invik & Co och ingår i Stenbeckssfären. För mer information se www.modernaforsakringar.se


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta på koncernnivå och direktrapportera till koncerncontroller och arbeta nära VD. Du skall ha kompetens inom och erfarenhet av riskhantering och intern kontroll och således kunna analysera var tex de operativa och finansiella riskerna finns, hur mäter man dem och hur skall resultatet hanteras på ett optimalt sätt för organisationen. Ditt uppdrag är att på en generell nivå utarbeta polycies, mätmetoder och guidelines för arbetet och sedan vara ute i linjen och implementera och stötta företrädesvis affärsområdenas controllers, systemansvariga och chefer. Arbetet sker oftast i projektform där du skall vara drivande och ta plats. Det är centralt att du har en god pedagogisk förmåga och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du bör också ha en god insikt i processer och administrativ struktur.


Utbildning och bakgrund

Du är civilekonom eller motsvarande och har erfarenhet från försäkringsredovisning. Du är insatt i det regelverk som berör branschen och är intresserad av att upprätthålla den kunskapen kontinuerligt uppdaterad. Mycket goda kunskaper i Excel är en förutsättning.

Du har gedigen erfarenhet från sakförsäkringsbranchen. Du har varit att involverad i bokslutsarbete och har analyserat bokslut. Det är meriterande med erfarenhet av projektledning.


Personliga egenskaper

Som person är du analytisk och noggrann, är van vid att göra systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information och har ett utpräglat siffersinne. Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand och fungerar överlag smidigt i umgänget med andra. Du är beredd att fatta beslut och ta initiativ.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press och förblir lugn.

Du trivs i en föränderlig arbetsmiljö med mycket engagemang, högt tempo och leveransfokus.


Frågor kring denna tjänst besvaras av Stefan Otterbeck, tel: 0707-72 77 11