Tjänsten är tillsatt

Chef Ansvarsförsäkring LFAB


Sveriges 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar ABs grundläggande uppgift är att leda och samordna det gemensamma strategiska arbetet och utvecklingsarbetet inom Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar AB är ett finansiellt starkt nav i länsförsäkringsgruppen. Allt med syftet att ge de lokala bolagen förutsättningar för framgång på sina egna marknader. Genom dotterbolag bedrivs verksamhet inom liv-, olycksfalls-, industri-, djur- och återförsäkring samt bank och fond. Länsförsäkringar AB samordnar också Länsförsäkringars IT-utveckling.


Arbetsuppgifter

Arbetet handlar om att ta ledarskapet och ansvaret för enheten Ansvar inom avdelningen Företag på Länsförsäkringar AB’s division SAK. Gruppen består av 16 personer fördelade på Underwriting, Skador och Administration.

Enheten tecknar, administrerar och skadereglerar ansvarsrelaterade risker. Enheten bedriver även produktutveckling, ger service till länsförsäkringsbolagen och tillhandahåller specialistkompetens inom internationella försäkringslösningar.

Du måste vara driven och road av affärsutveckling då uppdraget delvis går ut på att vidareutveckla nuvarande affärsverksamhet. En stor del i jobbet handlar om att bygga och underhålla nätverk av kontakter, både internt och externt.

Enheten samverkar även med bolagets utvecklingsenhet med att bla utveckla villkor, tariffer och premier.

Du bör ha en övergripande ekonomisk kompetens då tjänsten innebär ett ansvar för enhetens resultat. Att sedan ha förmåga att kunna höja blicken från det dagliga operativa till det strategiska är en förutsättning. Tjänsten igång i ledningsgruppen för Avdelning Företag.


Utbildning och bakgrund

Du har en akademisk utbildning i botten, helst Juridik. Du har ett flertal år av framgångsrik erfarenhet av ledarskap, gärna med seniora personer i gruppen. Det är en merit om du har kunskaper inom ansvarsförsäkring.


Personliga egenskaper

Nedan ett antal viktiga egenskaper du bör besitta;

 Stark ledare – bra coach
 Stark kommunikationsförmåga
 Driven och ambitiös
 Strukturerad
 Vidsynt och proaktiv
 Affärsmässig
 Skicklig förhandlare


Frågor kring denna tjänst besvaras av Pär Pettersson, Qsearch, 070 - 773 17 07