Tjänsten är tillsatt

Aktuarier till Skandia


Skandia Liv är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia. Skandia Livkoncernen består, förutom av Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, av fastighetsägande dotterbolag och Skandia Livforsikring A/S i Danmark.

Enheten för Riskstyrning och riskkontroll arbetar med styrning och uppföljning av risker och lönsamhet, och ansvarar för övergripande aktuariella frågor, inkluderande aktuariellt bokslut. På enheten arbetar chefaktuarien, aktuarier och finansiella specialister under ledning av Chief Risk Officer.

Vi söker nu två aktuarier till enheten.


Arbetsuppgifter

Externt bokslut och extern rapportering:
• Löpande aktuariellt bokslut och bokslutsanalyser
• Aktuariell rapportering till Finansinspektionen
• Deltagande i arbete med införandet av nya redovisningsprinciper (IFRS)

Riskmätning
• Löpande mätning och rapportering av solvensrisk - internt och externt
• Deltagande i arbete med vidareutveckling av metoder för mätning av risker och Ekonomiskt kapital

Lönsamhetsanalys
• Deltagande i arbete med vidareutveckling av metoder för uppföljning och analys av produktlönsamhet
• Löpande stöd till aktuarier på affärsenheten


Lämplig bakgrund och personliga egenskaper

Vi söker Dig som är aktuarie och/eller Dig som har en akademisk examen med matematik, matematisk statistik och ekonomi. Har Du kunskap i finansiell ekonomi/matematik är det en klar fördel. Vi ser gärna att Du några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, men det är inte absolut krav.
Vi fäster stor vikt vid dian personliga egenskaper. Du vara analytisk, med förmåga till helhetssyn kombinerat med sinne för detaljer. Har Du också en stark drivkraft och social förmåga är Du en som passar bra in i vårt team.


Frågor kring denna tjänst besvaras av Margaretha Backemar , Qsearch, tel 0703-288891