Tjänsten är tillsatt

Förmedlare


Sedan 1973 har vi hjälpt våra kunder att köpa försäkring och biträda i skadehantering på kundens sida. Som oberoende försäkringsförmedlare sänker vi våra kunders försäkringskostnader genom att specialanpassa försäkringsomfattningen och pressa premien. Som skadekonsulter ser vi till att skadelidande får rätt ersättning. Med rätt verktyg inom riskhantering hjälper vi våra kunder att begränsa behovet av försäkring och effekter av inträffade skador. Våra kunder finns över hela landet med verksamheter av alla de slag.


Arbetsuppgifter

Rollen innebär att du analyserar de risker som förknippas med kundens verksamhet och säkerställer att kunden har ett korrekt försäkringsskydd.

Som förmedlare på Bolander & Co ansvarar du för att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla långsiktiga kundrelationer. Du kommer självständigt att driva samarbetet med kunden. I detta arbete agerar du rådgivare.

Du arbetar i kundteam i ett samarbetsorienterat klimat. Vidare kommer du också att agera biträdande förmedlare och bistå kundansvarig i det administrativa arbetet.

Tjänsten är placerad på Bolander & Co’s ljusa och fräscha kontor precis vid centralstationen i Uppsala.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, gärna inom juridik eller ekonomi.

Du har några års erfarenhet från sakförsäkringsbranschen med specialisering inom egendom, entreprenad, ansvar eller Financial Lines. En passande profil är försäkringsförmedlare eller förmedlarassistent. Du kan också arbeta som KAM, Säljare, Förmedlarkontakt eller Underwriter.

Du har i tidigare befattningar uppvisat en hög grad av personlig mognad och en vilja i att bidra till övriga medarbetare. Du är prestigelös och har en vilja att lära dig mer såväl som att du är beredd att fatta beslut för att komma vidare.

Du är en person med potential att växa med uppgiften och som drivs av att utvecklas till en skicklig specialist hos Bolander & Co.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Du skriver klart och koncist och anpassar ditt språk med hänsyn till läsaren.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och fokuserar på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på tel. 076-777 03 65 på Qsearch.