Tjänsten är tillsatt

Lantbrukschef


Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag, och är noterad på Oslo Börs. I snart 200 år har vi anställt eldsjälar som arbetar för att säkra kunders liv, hälsa och egendom. Vi har cirka 3 500 medarbetare och erbjuder sakförsäkring i Norge, Danmark, Sverige och Baltikum. I Norge erbjuds också bank, pension och sparande. Intäkterna 2015 var 24 miljarder NOK och de totala tillgångarna utgjorde 129 miljarder NOK. Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1816. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet.Arbetsuppgifter

Du har som huvudansvar att driva etableringen av Gjensidige lantbruk i Sverige. Det innebär att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla affärsrelationer med partners och försäkringsförmedlare. Du är ansvarig för samarbetet med Landshypotek som är en nyckelpartner i denna satsning.

Du driver även produktutveckling och försäljning inom området. I det arbetet ingår också ansvar för att skapa mandat och resurser internt. Avgörande är att du har ett stort driv och kan ta strategisk och taktiskt höjd för att hitta redskap för att lantbruksförsäkring skall vara ”top of mind” både internt och externt. Inom lantbruk arbetar organisationen nära verksamheten i Norge.

Rollen är både operativ och strategisk i sin karaktär och du bör trivas med att arbeta både högt och lågt.

Då Gjensidige lantbruksaffär befinner sig i etableringsfas kommer arbetet bedrivas i projektform. Således är det viktigt att du i tidigare befattningar arbetat i projekt- och uppdragsform och i det arbetet uppvisat goda resultat.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen och det är positivt med en ekonomi eller agronom bakgrund.

Du kan ha din bakgrund som Lantbrukschef eller i motsvarande befattning hos ett försäkringsbolag eller försäkringsförmedlarföretag.

En annan intressant bakgrund är Gruppchef, Projektledare eller konsult inom ett konsultbolag som är inriktad på lantbruk.

Om du arbetar som Managementkonsult, Projektledare, KAM eller Förmedlare eller i motsvarande befattningar är det också intressanta. Det är viktigt med en gedigen kunskap och erfarenhet från projektledning eller annat processorienterat arbete och då inom lantbruk eller svensk försäkringsverksamhet.

God kunskap inom CRM och statistik är meriterande.

Du har en hög arbetskapacitet, är en kreativt lagd doer, van att driva försäljning självständigt, drivs av utveckling och är stark konsultativt.


Personliga egenskaper

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts, tel 076-777 0365 eller Stefan Otterbeck, tel 070-772 77 11.