Tjänsten är tillsatt

Produktägare Företag och Fastighet


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1816. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet.


Arbetsuppgifter

Befattningen är placerad inom enheten Produkt och Pris. Totalt arbetar nio medarbetare inom enheten. Inom gruppen arbetar Produktägare Privat och Produktägare Företagsmotor samt Analytiker.

Du har huvudansvar för produktutveckling/produktförvaltning och styr således erbjudandet inom företag och fastighet i Sverige.

Segmentet utgörs till största del av små- och medelstora företag. Portföljen skall växa under de kommande åren.

I tjänsten ingår arbete med att utveckla, förbättra, förädla och underhålla produkter inom området. Det innebär ansvar för villkor, prissättning, ansvar för regelverket, d.v.s. hur produkter får användas, teckningsriktlinjer och underwritingpolicies.

Du ansvarar för samtliga styrande dokument inom underwriting och tecknande av SME affär och således också för portföljstyrning.

I rollen kommer du att samarbeta nära IT samt pris- och reservsättningsaktuarier. Du kommer också i viss utsträckning samarbeta med motsvarande funktion i Norge.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen.

Du har en gedigen erfarenhet av produktutvecklingsarbete och/eller arbete som Underwriter inom företagsförsäkring med inriktning egendom.

En lämplig bakgrund är Produktchef, Produktägare eller Produktspecialist eller Senior Underwriter.

Det kan också vara intressant med en Senior Skadereglerare inom egendom/företag om du även har erfarenhet av underwriting eller produktutveckling.

I tidigare befattningar har du uppvisad strategiskt förmåga, intellektuell höjd, mod, prestigelöshet och ett mycket gott omdöme.


Personliga egenskaper

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på tel 076-777 03 65.