Tjänsten är tillsatt

Affärsområdeschef Affinity


Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar 3000 medarbetare. Moderna Försäkringar fortsätter att växa i Sverige genom vårt nytänkande sätt där vi mixar hög service med effektivitet och utveckling inom våra kärnområden produkt, försäljning och skadereglering.


Arbetsuppgifter

Befattningen innebär att leda och fördela arbetet inom affärsområde affinity. Du har ansvar för sex direktrapporterade gruppledare som leder ca sjuttio medarbetare.

Du kommer att ansvara för försäljning, affärsutveckling, partnersamarbeten, distributionsupplägg, marknadsföring och produktutveckling. Allt strategiarbete inom affärsområdet utgår härifrån och kandidaten har resultatansvar.

Positionen är en nyckelroll inom Moderna då bolaget är marknadsledande inom området. Det finns en stor potential att bredda och utveckla affären, både med befintliga partnersamarbeten och inom nya. Du kommer att leda detta arbete.

Du sitter i Sverigeledningen och rapporterar till VD.


Utbildning/bakgrund

En akademisk examen är önskvärd.

Du har en gedigen erfarenhet som ledare inom försäkring med inriktning på partnersamarbeten. Samtidigt är du försäkringsteknisk kunnig och bred, och rör dig smidigt från de små detaljerna till strategiska beslut.

Det är önskvärt om du har din bakgrund inom retailsamarbeten från ett annat försäkringsbolag eller försäkringsförmedlarföretag, och är van vid att arbeta och förhandla i den typen av kulturer.

I tidigare befattningar har du uppvisat mognad och trygghet som ledare och agerat transparant och samarbetsorienterat i alla lägen.


Personliga egenskaper

En förutsättning för att lyckas i rollen är att du är trygg i dig själv, litar på din kapacitet, är prestigelös och har ett öppet sinne samt mod.

Du har en god förmåga att förena diplomati med naturlig pondus. Har ett övertygande och förtroendeingivande sätt.

Du är analytiskt stark, har en hög intellektuell nivå, är kreativ och har strategiska färdigheter som gör skillnad i koncernledningen.

För att lyckas som ledare inom Moderna Försäkringar behöver du ta ansvar och i alla lägen verka för hela bolagets bästa.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel. 0707-72 77 11.