Tjänsten är tillsatt

Market Underwriter


Sirius International Försäkrings AB (Sirius) är verksamt inom internationell återförsäkring. Sirius är det största återförsäkringsbolaget i Skandinavien och ett ledande återförsäkringsbolag i Europa. Bruttopremien 2014 uppgick till MUSD 1 117. Vi är drygt 300 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och sex branschkontor, bl.a. i London, Zürich Singapore och på Bermuda. Sirius är ett helägt dotterbolag till White Mountains Insurance Group Ltd, listat på New York Stock Exchange.


Arbetsuppgifter

Befattningen är placerad inom Market Underwriting- UW. Avdelningen är ansvarig för att teckna affär för marknadsenheterna i USA, Nya Zeeland och Australien. Avdelningen arbetar med Cat-affär samt jordbruksaffär i USA.

Totalt har Sirius sex branschkontor, huvudkontoret ligger i Stockholm.

Rollen som Market Underwriter innebär ansvar för att skapa, bygga upp, utveckla och upprätthålla relationer med Återförsäkringsförmedlare och slutkunder (försäkringsbolagen). Du arbetar i kundteam tillsammans med Technical Underwriter, som är ansvarig för riskbedömning och prissättning. Det är ytterst centralt att samverkan fungerar väl då framgången i en affär hänger på både riskbedömning och affärsrelationer. Det gäller att kunna balansera kundfokus, risk och interna guidelines. Sirius har kundrelationer som sträcker sig 20-25 år tillbaka i tiden.

Vid möten hos Förmedlarbolagen är det lika viktigt att kunna kommunicera tydligt och klart kring Sirius fördelar som att lyssna in behov, motiv och önskemål hos motparten.

Av naturliga skäl kommer du att resa i tjänsten, företrädesvis till USA. Det handlar om ca fyra veckor per år och du kommer att planera dina resor själv. Här är det viktigt att skräddarsy dem så att resan blir effektiv och fyller sitt syfte.

För att lyckas i tjänsten behöver du trivas med att resa, särskilt till USA. Det är bra om du tycker om landet och fungerar väl i den amerikanska kulturen, både i försäkrings och finansdistrikten men också i andra delar av USA.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen.

Du har arbetat under några år som Underwriter inom återförsäkring, eller företagsförsäkring inom direktförsäkring. Fokus har legat på marknad och affär med internationell inriktning.

Du kan också ha din bakgrund som Försäkringsförmedlare inom återförsäkring eller företagsförsäkring. Du har i en sådan roll uppvisat starka färdigheter i både försäljning, rådgivning och analys.

Det är också intressant om du arbetar som KAM inom företagsförsäkring.

Det är positivt om du har studerat eller arbetat i USA, eller på annat sätt haft kontakt med landet.


Personliga egenskaper

Du påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.