Tjänsten är tillsatt

Folksam söker Finansanalytiker Kapitalhantering


Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 900 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i avdelningen Business Control, som är en del av den centrala funktionen Ekonomi och Finans. Funktionen ansvarar för finansiell rapportering, ekonomistyrning, affärs- och kapitalplanering samt effektiva betalningsrutiner och god likviditetshantering. Vi leder och samordnar även Folksams inköps- och återförsäkringsverksamhet. Inom enheten arbetar i dag cirka 110 medarbetare.

Några av målen med verksamheten är att skapa en effektiv, ändamålsenlig och framåtriktad verksamhets- eller ekonomistyrning, affärsplaneringsprocess och en väl fungerande analys och management rapportering.

Verksamheten inom Business Control syftar även till att arbeta för en ändamålsenlig hantering av kapital och likviditet med hänsyn till kapitalmål och riskaptit liksom att koordinera en tydlig styrning av dotterbolag genom ägardirektiv.

I rollen som Finansanalytiker kapitalhantering arbetar du med utveckling och förvaltning av, samt bidrar till att Folksam har en effektiv, ändamålsenlig och framåtriktad kapitalhanterings- och ORSA-process.

Exempel på huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• planera, genomföra, sammanställa och analysera beräkningar inom kapitalhanterings-/ORSA-processen.
• utveckla och förvalta beräkningsverktyg för kapitalhantering.
• arbeta med löpande kapital- och likviditetsplanering.
• upprätta kapitalplaner för bolagen inom Folksam.
• sammankalla och delta i tvärfunktionella grupperingar för beräkningar inom Folksams kapitalhanterings-/ORSA-process.
• utbilda, informera och stödja involverade om beräkningsmomenten inom processen.
• säkerställa samordning med andra relevanta processer inom Folksam.

Du deltar i arbetet med den årliga rapporteringen till Finansinspektionen samt den kvartalsvisa rapporteringen till ledning och styrelse.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen såsom Civilekonom eller Civilingenjör med inriktning på finansiell matematik.

En förutsättning är att du har minst fem års erfarenhet av arbete med avancerad analys inom kapitalplanering i bank- eller försäkringsverksamhet.

Vi ser gärna att du har längre erfarenhet av analytiskt arbete i den finansiella sektorn, helst med fokus på kapitaltäckningsområdet.

Det är bra om du har arbetat med Riskhanteringsfrågor i företag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Det är meriterande om du är van vid att leda operativt arbete och har erfarenhet av projektledning.


Personliga egenskaper

Du är ansvarsfull och driver ditt arbete självständigt.

Du arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du planerar, organiserar, prioriterar och arbetar på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandarder. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.

Du har en god analytisk förmåga. Arbetar bra med komplexa frågor och analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.