Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Bolagsjurist


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet.
Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.


Arbetsuppgifter

Juristavdelningen består av fyra jurister och du rapporterar direkt till chefsjuristen.

Som bolagsjurist stödjer du hela organisationen med affärsjuridisk rådgivning. Tjänsten är bred och varierande vad det gäller arbetsuppgifter och spänner över en rad juridiska områden såsom avtalsjuridik (bland annat förhandling och avtalsskrivning med t.ex förmedlarbolag), försäkringsjuridik, bolagsjuridik och skattefrågor.

Som bolagsjurist är du delaktig i hela affärsverksamheten och samarbetar dagligen med andra yrkeskategorier. Du är med i ett tidigt skede när nya produkter ska lanseras eller nya avtal ingås och får sedan vara delaktig i hela processen – från ax till limpa.

Eftersom Movestic är en organisation som kännetecknas av entreprenörsanda kommer du att arbeta i en förändringsbenägen miljö med drivna kollegor. Du kommer också att själv få möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter.


Utbildning/bakgrund

Du har arbetat som jurist i livförsäkringsverksamhet i några år.

Det är en fördel om du har arbetat med sparprodukter och har ett genuint affärsintresse.

En förutsättning är att du är tingsmeriterad eller har arbetat på välrenommerad advokatbyrå.

Eftersom tjänsten som bolagsjurist på Movestic är en bred roll är det bra om du har arbetat inom olika juridiska områden.

Du har erfarenhet av att upprätta avtal och det är viktigt att du är en noggrann och skicklig skribent.

För att lyckas i tjänsten krävs det att du är öppen, intresserad av att prova nya saker och beredd att hugga i när det behövs. Vidare måste du vara självständig i ditt arbete, lösningsorienterad och gilla att arbeta med många saker samtidigt. Det är även viktigt att du är intresserad av att arbete med andra yrkeskategorier.


Personliga egenskaper

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.
Du uppvisar starka analytiska färdigheter. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson tel 0705-938766 eller Therese Claesson tel 0761-887440 på Qsearch.