Tjänsten är tillsatt

Chef Försäkringsrådgivning/Försäljning


PP Pension är mediebranschens egen försäkringsförening. Vårt uppdrag ända sedan 1882 är att hjälpa alla i mediebranschen till en bra pension och ett tryggare arbetsliv. Inget annat.
Vi ägs av de som sparar hos oss. Det är viktigt eftersom det har betydelse för hur vi agerar. Konkret för det med sig att allt överskott går tillbaks till dig, till exempel i form av rabatterade fondavgifter och att vi inte har vare sig provisioner eller bonusar.
Som en bonus kan vi också erbjuda våra medlemmar en lägenhet i någon av våra fastigheter. Huvudmän är Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen.
Vi erbjuder olika pensions- och försäkringslösningar till privatpersoner, företag och enmansföretag och frilansar.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär operativt- och strategiskt ansvar för PP Pensions rådgivning, försäljning och marknadsorganisation. Du har i dagsläget sju direktrapporterade medarbetare inom rådgivning företag, rådgivning privat och marknad. Du sitter i företagsledningen och rapporterar till VD.

Du kommer att vara drivande strategiskt i arbetet att skapa en proaktiv rådgivarkultur inom bolaget. Det handlar om att PP Pension skall agera affärsmässigt i alla dialoger med kunder och samarbetspartners för att göra skillnad. I uppdraget ingår också att skapa en digital plattform som attraherar mediemarknaden.

I ansvaret ingår att skapa en försäljningsorganisation som arbetar strategiskt och driver sin kundrelation framåt. Rådgivare inom PP Pension skall vårda, upprätthålla och utveckla relationer med befintliga kunder.

Samtidigt är det ytterst centralt att nå ut med PP Pensions erbjudande till de nya medierna. Således handlar uppdraget i lika hög utsträckning om att bryta ny mark för att attrahera nya kunder.

I det vardagliga arbetet handlar det om att sätta mål i allt från aktivitet till avslut och resultat, uppföljning samt bidra strategiskt till hur PP Pension bäst skall komma ut på marknaden, säkerställa rätt produktsortiment samt digital plattform.

I tjänsten ingår även att driva och utveckla egen affär, med allt från prospektbearbetning till vård av befintliga kunder.

PP Pension befinner sig i en spännande förändringsprocess då mediebranschen har förändrats i grunden de senaste åren. Du kommer att ha en stor påverkansgrad i detta arbete.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen. IFU diplom eller motsvarande. Godkänt Swedsec- test eller liknande.

Du har något eller några års erfarenhet av arbete som Gruppchef inom försäljning/rådgivning eller som Försäljningschef inom ett livförsäkringsföretag, alt. i ett förmedlarbolag.

En annan intressant bakgrund är om du idag arbetar som KAM, Livförsäkringsförmedlare, Mäklarkontakt eller motsvarande. Du har då ett genuint intresse för ledarskap, strategiska färdigheter och en personlig mognad.

Du har en gedigen produktkunskap och är intresserad av livförsäkringsmarknaden och dess drivkrafter.

I tidigare befattningar har du uppvisat ett mycket gott omdöme, kreativitet, ärlighet samt en vilja att dela med sig och skapa fungerande team.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts 076-777 03 65 eller Stefan Otterbeck tel 070-772 77 11 på Qsearch.