Tjänsten är tillsatt

Försäkringsrådgivare Företag


PP Pension är mediebranschens egen försäkringsförening. Vårt uppdrag ända sedan 1882 är att hjälpa alla i mediebranschen till en bra pension och ett tryggare arbetsliv. Inget annat.
Vi ägs av de som sparar hos oss. Det är viktigt eftersom det har betydelse för hur vi agerar. Konkret för det med sig att allt överskott går tillbaks till dig, till exempel i form av rabatterade fondavgifter och att vi inte har vare sig provisioner eller bonusar.
Som en bonus kan vi också erbjuda våra medlemmar en lägenhet i någon av våra fastigheter. Huvudmän är Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen.
Vi erbjuder olika pensions- och försäkringslösningar till privatpersoner, företag och enmansföretag och frilansar.


Arbetsuppgifter

I rollen som försäkringsrådgivare kommer dina arbetsuppgifter och ansvarsområden att variera.
Du arbetar med prospektsbearbetning där du driver och utvecklar ny affär genom att boka möten, strukturerat planera och genomföra dessa möten samt uppföljning.

Du har även kundansvar där du självständigt ansvarar för att upprätthålla och utveckla relationerna med kundföretagen och dess anställda. Som försäkringsrådgivare deltar du i olika kundevent.

Du arbetar med VD, ekonomichefer och ledningsgrupper hos kundföretagen.

I tjänsten ingår individuell rådgivning till ledande befattningshavare samt till personer med alternativ ITP eller med behov av individuella lösningar, t.ex. löneväxling, det vill säga anställda.

Du följer upp och redogör för genomförda affärer, bidrar till företagets övergripande mål, utveckling och samarbeten som skapar kundnytta, så väl internt som externt.

Du arbetar med att kontinuerligt uppfylla de kunskapskrav som ställs på dig utifrån företagets riktlinjer och gällande lagstiftning.


Utbildning/bakgrund

• IFU-diplom eller motsvarande
• Godkänt Swedsec-test
• 5 års erfarenhet i motsvarande roll i försäkringsbolag, försäkringsmäkleri eller bank.
• Dokumenterad goda säljerresultat


Personliga egenskaper

Du har mycket god kommunikativ förmåga, skriftligt som muntligt.
Din förmåga att samarbeta är också mycket god.
Du har intresse och lyhördhet för företag och individens ekonomi
Du är förtroendeingivande, lyhörd, engagerad samt modig, och har förmåga att driva affär från start till mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robbert tel 076-777 03 65 och Stefan Otterbeck tel 070-772 77 11 på Qsearch.