Tjänsten är tillsatt

Insurance Business Controller till Scania Financial Services


Sound and comprehensive financial support can make all the difference to a customer’s business plans. Experts at Scania Financial Services are able to provide customers with flexible solutions that ensure predictable costs and manageable risks over the entire life cycle of each vehicle.

No matter what business challenge, Scania Financial Services has the solution. Whether a customer needs help financing an expansion of their fleet, wants to spread the costs of vehicle maintenance, or just wants to review risks and insurance coverage, the service can help. Scania’s team of experts takes a different approach to traditional bankers and insurers, thanks to their deep understanding of the transport business and how operators use their vehicles.

That knowledge means Scania can tailor the perfect solution to reflect the customer´s long-term business plan. From first-class advice right through to policy administration and rapid claims management, it’s all under one roof, with just one telephone number.


Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad på Affärsutvecklingsenheten inom Scania Financial Services (SFS) inom avdelningen Customer Insurance. Avdelningen är liten och snabbfotad vilket ger möjligheter till stort eget ansvar.

Avdelningen utformar strategin för de försäkringsprogram Scania erbjuder. Således väljer avdelningen försäkringspartner (givare) och skapar de guidelines utifrån vilka Scanias 15 fristående finansbolag sedan paketerar och erbjuder försäkring på de lokala marknaderna runt om i världen.

Du bistår Insurance Managers lokalt med förhandling med försäkringsbolagen. Produkter som erbjuds är GAP försäkring, Credit Life, Casco och trafikförsäkring.

Avdelningen är också ansvariga för Scania Claims Management Platform (SCMP), som är ett samlingsnamn på skadehantering och skräddarsydda produkter utifrån det unika servicekoncept som Scania tillhandahåller.

Du har huvudansvar för att bygga upp de verktyg som krävs för en effektiv och träffsäker analys av befintlig portfölj både lokalt och globalt. Du kommer att göra simuleringar av potentiella affärer och analys av affär överlag.

I ansvaret ingår också att följa lönsamheten för portföljen inom respektive land för 15 fristående bolagen inom Scania Finans.

Utöver det skall du ge förslag och agera proaktivt i utvecklingen av affären.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, helst inom ekonomi och talar/skriver engelska obehindrat.

Du har arbetat inom företagsförsäkring inom försäkringsbolag eller inom industrin i fem år eller mer. Det är positivt med inriktning mot företagsmotor.

En passande bakgrund är Analytiker, Aktuarie, Business controller, produktutvecklare, Insurance Manager eller Teknisk underwriter
Det är viktigt att du har en god förmåga att kombinera ditt arbete med att fokusera på de små detaljerna och sätta samman dessa i det större sammanhanget.

I tidigare befattningar har du uppvisat god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt utmärkta färdigheter i pedagogik.

Du har en personlig mognad, det är viktigt då förhandlingar sker på en hög nivå.

I tjänsten ingår ca 20 resdagar per år.


Personliga egenskaper

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.