Tjänsten är tillsatt

Chef fondanalys & fondförvaltning


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet.
Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.


Arbetsuppgifter

Som analys och förvaltningschef kommer du att utgöra en central del i Movestic Liv fortsatta framgångsrika utvärdering av externa förvaltare, förvaltningserbjudande samt vara ansvarig för förvaltningen av ett antal fonder inom Movestic Kapitalförvaltning. Du kommer ha personalansvar och direkt leda en mindre grupp fondanalytiker/förvaltare.

Movestic har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och rekryteringen är en del av denna offensiva expansion.

Inom området fondanalys och utvärdering av externa förvaltare rapporterar du direkt till Investeringsdirektören för Movestic Liv. Uppdraget syftar till underhålla och utveckla fonderbjudandet inom ramen för fond och depåförsäkring. Arbetet innebär, bland annat, att tillse produktion av relevant beslutsmaterial för Förvaltningsrådet (investeringskommittén).

Inom området förvaltning är du ansvarig förvaltare för ett flertal fondpaket (fondandelsfonder) och andra placeringstjänster. Uppdraget syftar till att inom ramen för befintligt investeringsprocess och filosofi maximera förvaltningsresultatet.

Rollen innebär direkt personal ansvar för två fondanalytiker/förvaltare vilka är direkt delaktiga inom båda uppdragsområdena, fondanalys respektive förvaltning.

Tjänsten innebär att du självständigt genomför fondutvärdering, analys och förvaltningsbeslut samtidigt som du leder och fördelar arbetet inom enheten som helhet.

Du kommer att dela din anställning i lika delar mellan Movestic kapitalförvaltning och investeringsavdelningen.


Utbildning/bakgrund

Universitetsexamen eller motsvarande - gärna inom finans eller ekonomi. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Du har arbetat i flera år i motsvarande eller liknande befattning hos ett livförsäkringsföretag, fondbolag, förmedlarföretag eller kapitalförvaltare.

Det är positivt om du har erfarenhet av arbete i ett mindre företag.

I tidigare befattningar har du uppvisat en hög grad av affärsmässighet och goda resultat.

Du har ett helhetsperspektiv i ditt sätt att tänka och agera inom området, och du behöver ha mod och tillräcklig trygghet för att leda andra såväl som fatta mentalt krävande beslut.

För att lyckas i tjänsten har du en mycket god makroekonomisk kunskap. Överlag behöver du vara genuint intresserad av finansmarknaden, tillgångsallokering, fonder och ledarskap. Du ser det som naturligt att förkovra dig kontinuerligt. Du har en vilja att komma med egna idéer och du har erfarenhet av att leda specialister.


Personliga egenskaper

Du är en driven person som idag innehar en senior befattning. Du gör allt för att lära och utvecklas, samtidigt som du vill ta ansvar, leverera mätbara resultat och utveckla medarbetare.

Du har en hög arbetskapacitet.

I rollen krävs att du stundtals förväntas arbeta under press och tydlig resultat uppföljning med många kontaktytor både intern och externt. Dessutom måste du uppskatta att verka inom en mindre organisation som växer där du snabbt blir en central person, vilket också betyder att det inte finns rutiner för alla situationer.

Tjänsten ställer krav på såväl analytisk som kommunikativ förmåga. Du förväntas vara en lagspelare med ett stort engagemang, samt en vilja att utveckla dig själv och andra.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.