Tjänsten är tillsatt

Riskingenjör till Trygg-Hansa - med inriktning energi


Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och har idag runt 1700 medarbetare på 30 orter i Sverige. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i vått och torrt.
Riskingenjörsavdelningen Företag finns inom enheten Complex Underwriting & Technical. Avdelningen består idag av elva Riskingenjörer placerade på olika orter i Sverige, samt en skadeförebyggande koordinator.


Arbetsuppgifter

Du kommer att ha en central roll vid nyteckning och förvaltning av större försäkringsavtal inom företags- och industrisegmentet. Dina uppgifter är att genomföra och dokumentera riskbedömning av brand-, maskin- och avbrottsrisker utifrån Trygg-Hansas riskacceptregler och övergripande affärsstrategi samt enligt gällande lagkrav. Riskbedömningen sker oftast på plats hos kund där du samverkar med chefer och andra nyckelpersoner. Du ingår även i kundteam.

Du sammanställer ett underlag med rekommendationer på åtgärder som kunden bör vidta för att förhindra skador. Resultatet kommuniceras vidare internt till kollegor inom underwriting- och distributionsavdelningar/säljare som använder rapporten för utformning av försäkringslösningar, villkor och premieberäkningar.

Kunderna kommer från olika typer av branscher, såsom energibolag, industri, detaljhandel etc. Ca 25 % av dina kunduppdrag är inom energibranschen.

Du kommer även att ha ett uppdrag som representant i ett externt samarbetsorgan såsom en branschorganisation.

För att minska restiden, arbetar du i ett geografiskt område i anslutning till placeringsorten. Arbetet innebär 1-2 dagars resande per vecka inom Sverige. De flesta resor sker över dagen, men övernattningar kan förekomma.

Du kommer vara placerad på Trygg Hansas kontor i Stockholm.


Utbildning/bakgrund

• Du är Civilingenjör med inriktning Brand och Riskhantering alternativt Maskin eller motsvarande.
• Du har erfarenhet från energibranschen.
• Det är meriterande med erfarenhet från liknande tjänst inom försäkringsbranschen.
• Det är meriterande om du har arbetat som Brandingenjör på exempelvis ett konsultbolag.


Personliga egenskaper

Du har mycket god kommunikativ förmåga, skriftligt som muntligt.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet samtidigt som produktivitet upprätthålls.

Du analyserar frågor och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press samtidigt som du behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tfn 076-777 03 65. Fackliga kontaktpersoner: FTF: Elisabeth Sandblom, tfn 070-168 3668 SACO: Erik Lindfors, tfn 070-168 3617