Tjänsten är tillsatt

Folksam Liv söker Senior Aktuarie till Aktuariefunktionen


Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 900 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Vi söker en senior aktuarie inom livförsäkring till aktuariefunktionen för Folksam Liv.

Vd-staben bidrar centralt med samlad kompetens och ramar som behövs för hela Folksam. Genom processer och rådgivning bidrar vi till att Folksam är ett modernt finansiellt företag. Vd-staben har många intressenter inom verksamheten, men är ett särskilt stöd till Folksams övergripande ledningsorgan såsom stämmorna, styrelserna och vd. Vi är idag strax över 100 medarbetare.

Aktuariefunktionen är placerad inom VD-stab, med ansvarig för gruppaktuariefunktionen Liv som chef. Funktionen består idag av fyra medarbetare och vi söker nu ytterligare en senior aktuarie.


Arbetsuppgifter

Funktionen är en stödjande och kontrollerande enhet som vägleder i aktuariella frågor och frågor om risker i försäkringsrörelsen. Tjänsten medger möjlighet att självständigt fatta beslut som påverkar verksamheten, under förutsättning att beslutet följer Folksams vision, policies, mål och regelsystem.

Aktuariefunktionen ska samordna de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna och då bl a

•säkerställa lämpligheten av de metoder, antaganden, approximationer och rutiner som används vid, samt kvaliteten i, beräkningen av försäkringstekniska avsättningar


•validera försäkringstekniska avsättningar och därmed sammanhängande styrdokument.


•yttra sig om lämpligheten i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna utöver försäkringstekniska avsättningarna


•säkerställa korrekt värdering av optioner och garantier som ingår i försäkringsavtalen


Aktuariefunktionen ska avseende de försäkringstekniska avsättningar bl a analysera beräkningens tillförlitlighet inklusive de källor som ligger till grund för eventuell osäkerhet i beräkningarna. I samband med detta ska funktionen genomföra känslighetsanalyser, tydligt identifiera brister och avge rekommendationer om hur dessa brister bör åtgärdas. Funktionen ska bevaka och tolka nya lagar och föreskrifter som påverkar det aktuariella ansvarsområdet, samt medverka i remisser inom livförsäkringsområdet.

Aktuariefunktionen ska uttala sig angående risker i försäkringsrörelsen inom ett antal områden, bl a tecknande av försäkring, inklusive prissättning, överskottshantering och återförsäkringslösningar. Vidare ska funktionen bidra till riskhanteringssystemet, särskilt när det gäller risker i försäkringsrörelsen och företagets egna risk- och solvensbedömning. Funktionen ska informera vd och styrelse om bedömningar avseende risker i försäkringsrörelsen, beräkningar av försäkringstekniska avsättningar samt graden av tillförlitlighet och lämplighet i data i samband med beräkningarna.


Utbildning/bakgrund

Du har en grundutbildning innehållande minst 120 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik, varav minst 45 högskolepoäng i vardera ämnet. Du har fullgjorda kurser i svensk försäkringsredovisning och svensk försäkringsjuridik samt fullgjorda kurser i livförsäkringsmatematik, skadeförsäkringsmatematik och finansiell matematik. Vi ser gärna att du har en masterexamen i försäkringsmatematik.

Vi söker dig som har minst sju års erfarenhet av aktuariellt arbete inom livförsäkringsverksamhet. Du kan ha arbetat med både spar- och/eller riskförsäkring. Det är meritande om du tidigare haft rollen som ansvarig aktuarie. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du har arbetat med reservsättning, bokslut och är van vid att självständigt göra regeltolkningar. En förutsättning är att du har erfarenhet av finansiell analys, räntemodellutveckling samt att du har arbetat med risk- och kapitalmodellering.


Personliga egenskaper

Vi söker dig som trivs med att jobba såväl självständigt som att vara en del av teamet.

Du har förmåga att arbeta med både god överblick och med fokus på detaljer.

Du är prestigelös, öppen och ödmjuk. Hög integritet är en viktigt förmåga.

Tempot är tidvis högt och du behöver därför vara flexibel, pålitlig och kommunikativ.

Därtill ställer rollen krav på god samverkan med olika delar av Folksam, framförallt Produkt, Ekonomi och finans, Kapitalförvaltningen, Riskfunktionen, Compliance och Regulatory Affairs.

Du ska vara beredd på att hantera externa kontakter med t ex Finansinspektionen och representera Folksam i externa grupperingar, t ex arbetsgrupper i Svensk Försäkrings regi.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.