Tjänsten är tillsatt

Chef till Söderberg & Partners SAK-verksamhet


Söderberg och Partners grundades år 2004. Rekrytering av mäklare och rådgivare har därefter fortsatt och antalet medarbetare uppgår idag till drygt 225 stycken. Bolaget är ungt men medarbetarnas erfarenhet är lång. Analytikerna hör till några av landets mest erfarna inom avancerad pensionsanalys och de flesta mäklare har mer än femton års yrkeserfarenhet.

Söderberg & Partners satsar nu även stort inom sakförsäkringsområdet. Bolaget har skapat en helhetstjänst som innebär optimering av försäkringsinnehavet, löpande utvärdering och uppföljning samt dedikerad skadehantering. Vårt mål är att optimera försäkringsomfattningen utifrån företagets behov, minimera totalpremien samt maximera företagets ersättning vid skada.


Arbetsuppgifter

Du blir chef för Söderberg & Partners Sakverksamhet. Bolaget har relativt nyligt påbörjat denna stora satsning. Ett femtontal mäklare av toppklass har handplockats från marknaden och utgör en solid start på denna resa.

Din uppgift blir att leda denna grupp mot de mål och visioner som finns uppsatta. Du ska med din ledarerfarenhet plocka ut maximalt ur gruppen. Medarbetarna skall tycka att Söderberg & Partners är den attraktivaste arbetsplatsen i branschen. Inte minst på grund av den atmosfär och kultur som kommer att råda. Du har en naturlig förmåga att tänka kreativt och i viss mån annorlunda då det inte handlar om att kopiera konkurrenterna. Det handlar hela tiden om att erbjuda bättre lösningar för bolagets kunder.


Utbildning/Bakgrund

Du har akademisk utbildning i botten. Du har ett flertal års ledarerfarenhet i botten. År som du själv och nuvarande/tidigare arbetsgivare är mycket nöjda med utifrån det du levererat. Du har själv jobbat med kvalificerade affärslösningar, gärna från försäkringsindustrin. Det är med andra ord en mycket stor fördel med kunskap inom SAK-försäkringsområdet.


Personliga egenskaper

Du är en naturligt skicklig ledare. Du har förmåga att skapa en sund och positiv atmosfär runt omkring dig. Du har en naturlig känsla för affärer. Du är proaktiv och lösningsorienterad.


Ytterligare upplysingar om denna tjänst lämnas av Pär Pettersson, Qsearch, tel 070 - 773 17 07