Tjänsten är tillsatt

IT- konsult till Logica, Affärsområde Insurance


WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen, en ledande internationell leverantör av it lösningar. Koncernen har 40 000 medarbetare i 41 länder. LogicaCMG strävar efter att stödja sina kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av LogicaCMG:s djupa branschkunskap och dokumenterade leveransförmåga. Bolaget tillhandahåller verksamhetskompetens, systemintegration samt outsourcing av it och affärsprocesser inom branscher som telecom, finans, energi och utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor.
I Norden har bolaget cirka 9 000 medarbetare och är verksamt under varumärket ”WM-data a LogicaCMG company”


Arbetsuppgifter

WM-data söker konsulter som vill delta aktivt i utvecklingen av WM- datas och dess kunders försäkringsverksamhet.

En konsult inom WM-datas branschsatsning på försäkring kan arbeta med hela projektets livscykel. Arbetsuppgifter såsom Pre Sales, kravfångst, design, systemanpassning och test förekommer i samtliga projekt. Beroende på din specifika erfarenhet och önskemål kan du delta i ett eller flera stadier av projektets livscykel.

Exempel på arbetsuppgifter är kravfångst i samband med utvecklingen av WM-datas försäkringslösningar till kundens behov. Du samlar in krav från kund, upprättar användningsfall, arbetar med analys och tillhörande behov av systemförändringar.

Du har goda möjligheter att påverka den långsiktiga utvecklingen av WM-datas nationella och internationella tjänste- och produktutbud till försäkringsbranschen.


Yrkeserfarenhet

Du har erfarenhet från liv- eller sakförsäkringsområdet via arbete på försäkringsbolag eller konsultuppdrag inom branschen. Du arbetar eller har arbetat med it-projekt och där haft roller som kravfångare, testare, systemutvecklare eller projektledare.


Personliga egenskaper

För att lyckas i tjänsten behöver du ha ett stort engagemang och förmåga att arbeta ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.

Konsultrollen kräver att du kan anpassa sig efter olika typer av människor men också mot nya eller förändrade krav och förutsättningar. Du är självdriven och beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter. Du bör vara metodisk och strukturerad.

I tjänsten är det viktigt att vara observant på mål, fastställd kvalitet och se till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.


Kontakta Stefan Otterbeck på tel 0707-72 77 11 för mer information.