Tjänsten är tillsatt

Skadechef till Atlantica


Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar
erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna
inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi
branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår Moderna
Försäkringar, Atlantica, netviq samt Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ägs
av Invik & Co och ingår i Stenbecksfären


Arbetsuppgifter

Du skall ansvara för en grupp bestående av 6 skadereglerare som är stationerade i Stockholm och Göteborg. Gruppen ansvarar för att Atlanticas kunder får bästa möjliga hantering i de skador de drabbas av.
Tjänsten innebär även operativt arbete i juridiska spörsmål, regresser, rättskydd och ansvarsskador.

Du kommer att bistå Atlanticas ombud i allahanda skadeärenden.

Förståelse för skaderegleringens påverkan på försäljningen är centralt, att en bra skadereglering är en förutsättning för att lyckas med försäljningsarbetet.


Utbildning/bakgrund

Vi ser det som positivt om du är jurist med inriktning mot sjörätt tillsammans med god kunskap och arbetserfarenhet av juridiska ärenden inom sjörätt och redarsidan. Vidare har du gedigen erfarenhet av skadereglering.

För att lyckas i tjänsten är du genuint intresserad av fritidsbåtar.


Personliga egenskaper

Du är en coach som har förmåga att motivera dina medarbetare och ge dem befogenheter som krävs för att de skall lyckas i sitt arbete. Du är överlag en smidig människa som visar respekt och har lätt att samarbeta. Du har förmågan att arbeta ihärdigt och effektivt även i motgång och under press.

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av ditt arbete och är mån om att ständigt utveckla och förkovra dig.

Du är strategiskt lagd och har ett övergripande synsätt på olika frågor.


Kontakta Stefan Otterbeck för ytterligare information, tel 0707-72 77 11