Tjänsten är tillsatt

Codan/Trygg Hansa söker Head of Governance & Control


Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och har idag runt 1700 medarbetare på 30 orter i Sverige. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i vått och torrt.


Arbetsuppgifter

Tjänsten Head of Governance & Control är nyinrättad och ingår i den svenska ledningsgruppen. Du rapporterar till VD för Trygg Hansa och har ansvar för att leda en medarbetare.

Du assisterar den svenska verksamheten med att säkerställa att processer, riskhantering och kontroll följer interna och externa guidelines på ett ändamålsenligt sätt.

Tjänsten är bred och arbetsuppgifterna varierande.

Du tar en aktiv roll i den svenska ledningsgruppen och förväntas utöver det att huvudsakligen utveckla, leda och stödja organisationen vad gäller uppgifter genom bl. a:
• Hålla ihop Trygg Hansas kontroll- och uppföljningsmodell på strategiskt plan
• Analysera och hantera iakttagelser och anmärkningar från Internrevision och andra Auditforum samt säkerställa att lämpliga åtgärder genomförs. Uppföljning av detta
• Driva svenska governance processer och forum, t. ex; Kontrollkommitté och Riskkommitté
• Stödja den svenska ledningsgruppen i att utveckla och driva effektiva och värdeskapande Governance & Controlprocesser
• Sätta upp och ansvara för specifika valideringsprocesser

Vi söker dig som har ambitionen och förmågan att utveckla tjänsten utifrån det övergripande uppdraget att skapa en tydlig och effektiv kontrollstruktur i organisationen. Du håller dig uppdaterad på regelförändringar och har ansvar för att anpassa Trygg Hansas kontrollstruktur till dessa.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk examen och gedigen erfarenhet av försäkringsverksamhet.

Du har arbetat med intern kontroll och styrning på hög strategisk nivå.

En lämplig bakgrund kan vara som CRO eller motsvarande i försäkringsbolag med bred och komplex verksamhet.

Vi ser det som en fördel om du är väl insatt i finansiella frågor inom försäkringsverksamhet.

Du har ett stort engagemang i styrningsfrågor och är van att leda.


Personliga egenskaper

Du är engagerad och tydlig som ledare och är bra på att motivera och entusiasmera medarbetare runt dig. Du är en erfaren och skicklig förändringsledare.

Du har ett utpräglat sinne för affären och förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer.

Du är kvalitetsorienterad och mån om att upprätthålla hög kvalitet och produktivitet.

Du är en skicklig relationsbyggare på alla nivåer med omvittnad god kommunikationsförmåga och förståelse för vikten av- och förmågan att navigera i en matrisorganisation.

Du sätter höga mål och arbetar hårt för att uppnå dem utan att förlora lyhördheten, anpassningsförmågan och det pedagogiska förhållningssättet gentemot människorna i omgivningen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.