Tjänsten är tillsatt

Chef Stora Företagsaffären


Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. Bolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB med lokaler på Gärdet i Stockholm. Länsförsäkringar AB med dotterbolag har länsförsäkringsbolagens uppdrag att driva gemensamma affärer inom bank och försäkring, utvecklingsarbete och sköta service på områden som ger skalfördelar och effektivitet. Vår organisation har satt en tydlig prägel på oss. I allt från hur vi prioriterar det dagliga arbetet och hur vi förvaltar våra kunders pengar – till hur vi samverkar i grupp och hur vi utvecklas som individer. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.


Arbetsuppgifter

Avdelningen Försäljning har ansvar för i huvudsak tre områden: Försäljning i de egna kanalerna, ansvar för den förmedlade och upphandlade affären samt ansvar för provisionshantering och säljstöd.

Vi erbjuder pensionssparande och trygghetslösningar främst inom tjänstepension. Vår målsättning är att ta en ledande position på liv- och pensionsmarknaden och vi strävar efter att våra liv- och pensionskunder ska uppleva Länsförsäkringar som begripliga, trygga och nära. Pensions- och livförsäkringsmarknaden står inför stora förändringar som drivs av nya regelverk samt ökat prisfokus och rörlighet via flytträtt. All vår verksamhet och anpassning till nya förutsättningar vilar vi på en stabil grund i det kundägda och vårt främsta mål är att vi har de nöjdaste kunderna.

Vi har ambitionen att utveckla och förädla vår position inom segmentet Stora företag. Ditt ansvar blir att leda och utveckla vårt arbete inom detta segment och på den upphandlade marknaden, såväl vad det gäller Avtal som alternativ ITP. Du kommer ansvara för relationerna med vårt mäklarservicebolag och därigenom försäkringsförmedlarna. Du ska tillsammans med dem och länsförsäkringsbolagen säkerställa att affären utvecklas i linje med länsförsäkringsbolagens mål och fondlivs förväntningar.

Du har affärsansvaret för utvecklingen av det nya uppdraget inom affären Stora Företag där Affärsenhet Liv har fått ett helhetsansvar inom länsförsäkringsgruppen. Du har ett affärs- och resultatansvar och ska säkerställa en lönsam affär och en lönsam tillväxt genom att följa upp och analysera affären löpande. Du initierar och driver medverkan i upphandlingar och säkerställer att dessa är lönsamma och håller hög kvalitet. Du ansvarar även för att etablera gemensamma processer och riktlinjer för Länsförsäkringars bearbetning av marknaden för stora företag. Vid behov tar du fram strategiska beslutsunderlag till ledningen för Affärsenhet Liv.

Gruppen du leder har en viktig roll i form av att vara kravställare på utveckling och att stödja länsförsäkringsbolagen i försäljningsarbetet. Gruppen ansvarar även för att utveckla kundmötet inklusive stöd i kommunikation. Vidare kommer du att ansvara för specialiststöd i form av provisionshantering.

Gruppen består idag av sex medarbetare. Du rapporterar direkt till avdelningschefen för avdelningen Försäljning.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som brinner för att utveckla och förädla relationen med nya och befintliga företagskunder och som vill leda och utveckla Affärsenhetens arbete inom den upphandlade marknaden.

Vi vill att du har en strategisk förmåga och erfarenhet av att bygga upp en liknande affär.

Du har förmågan att förflytta och utveckla gruppen i enlighet med våra mål. Du har en stor förhandlingsvana och erfarenhet av upphandlingar. Du är en god relationsbyggare med praktisk erfarenhet och vana av kundrelationer med stora företag. Du har ett strukturerat arbetssätt och vana av att arbeta fram strategiska beslutsunderlag. Du är en erfaren ledare.


Personliga egenskaper

Motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta. Förmåga att förena diplomati med pondus.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.