Tjänsten är tillsatt

Byggbesiktningsman


Gar-Bo är ett fristående, oberoende försäkringsbolag som är specialist på att trygga hela processen från husbygge till livet i drömhuset.

Vi erbjuder försäkringar, rådgivning, granskning, besiktning och utbildningar. Våra kunder är privatpersoner som ska bygga nytt, bygga om, köpa eller sälja hus. Vi erbjuder också försäkringar och tjänster som skapar mervärde för småhusföretag, byggentreprenörer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Med gedigen kunskap och mer än 25 år i branschen är vi en trygg samarbetspartner som hjälper våra kunder att göra rätt saker på rätt sätt. Man kan kort och gott säga att vi försäkrar husdrömmar.


Arbetsuppgifter

Rollen som Byggbesiktningsman är en självständig roll där du förväntas strukturera och driva ditt arbete. Samspelet med Skadereglerarna är helt centralt. Du förser skaderegleraren med underlag som de sedermera kommunicerar beslut utifrån.

Du kommer att ansvara för att:

Utreda skadeorsak och följdskador.

Skriva utförliga skaderapporter.

Analysera, bedöma och fatta beslut om kostnad för åtgärd av fel och skada.

En viktig del av rollen innebär dialog och service till kunder som är drabbade av skador. Detta arbete sker direkt vid skadeplatsen som vanligtvis är kundens fastighet.


Utbildning/bakgrund

Eftergymnasial examen, gärna med inriktning mot bygg är meriterande.

Du har arbetat i några år med skadebesiktning med inriktning mot bygg, eller i motsvarande befattning.

I tidigare befattningar har du uppvisat en hög grad av mognad och ett gott omdöme. Det innebär att i alla lägen vara ödmjuk, in lyssnande, hålla rätt ton i all kommunikation. Beslut behöver kommuniceras på ett ödmjukt, men samtidigt korrekt och tydligt sätt.


Personliga egenskaper

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.