Tjänsten är tillsatt

Compensation, Pension & Benefit specialist


If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Bruttopremieinkomsten var 37 miljarder svenska kronor år 2005. Koncernen har cirka 6 600 anställda.

If erbjuder skadeförsäkringar för kunder på nationella marknader i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Dessutom erbjuder If nordiska kunder med internationell verksamhet service vid filialkontor och via nätverk.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. I början av 2002 gick finska Sampos skadeförsäkringsverksamhet samman med If.

Den 6 maj 2004 köpte Sampo Skandias, Skandia Livs och Storebrands aktier i If. Den 5 oktober 2004 köpte Sampo Varmas aktier i If. Det innebär att If nu är helägt av Sampo.


Arbetsuppgifter

Du skall vara spjutspetsen inom rubricerat område och förväntas tillföra kunskap på djupet. Detta innebär bland annat mycket djup kompetens inom benefit och pensioner. Du skall vara väl förtrogen med regelverket inom IAS 19.

Du skall förstå och kunna göra avancerade prognoser inom pensionsområdet samt utläsa och bevaka trender. Att noga följa förändringar inom lagstiftningen kommer också vara en central del i jobbet.

Du bör ha bra kunskaper inom compensations-lösningar. Du skall kunna designa long term incentive schemes, bonussystem och liknande.

Då organisationen präglas av analys, faktaorientering och väl underbyggda beslut krävs en stor tydlighet från din sida samt att du har en naturlig förmåga att kommunicera.


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk examen i botten. Du har minst 5 års erfarenhet från aktuellt område med mycket goda vitsord.


Personliga egenskaper

Du har en stark analytisk förmåga, är service minded och affärsmässig. Du är även bra på bygga relationer och har en bra känsla för integritet. Du är en god kommunikatör


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070-773 17 07.