Tjänsten är tillsatt

Nordic Compliance till GE Capital Solutions Nordic


GE Capital Solutions Nordic är ett bolag inom GE koncernen och ingår i affärsområdet GE Commercial Finance. GE Capital Solution Nordic har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark och har ca 350 anställda. Huvudkontoret ligger i Solna. Verksamheten består huvudsakligen av utrustningsfinansiering och finansiella lösningar till företag i olika storlekar samt bilfinansiering. Juristavdelningen består av tre jurister. Juristavdelningen kommer nu att utökas med en Nordic Compliance Leader som kommer att rapportera till Legal Director Nordic.


Arbetsuppgifter

Att ta ansvar för och koordinera compliance i den Nordiska verksamheten samt all rapportering.
Att rådgiva och undervisa i lagar, regelverk, policies, GE´s interna regelverk etc.
Att bygga upp och utveckla compliance-funktionen
Att utveckla system och processer så att riskerna minimeras.
Att gå igenom och följa upp alla frågor kring compliance i den Nordiska organisation


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen med juridisk inriktning
Minst fyra år efarenhet av arbete med compliance och regelverk.


Personliga egenskaper

Duktig på att kommunicera beslut och policies, både muntligen och skriftligen.
Goda ledaregenskaper
Bra på att prioitera och ett mycket gott omdöme.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.