Tjänsten är tillsatt

Business Development Manager


Akelius Insurance erbjuder sedan 1987 fondsparande via en utländsk försäkring.

Försäkringsbolaget har i dag 40 000 sparkunder med ett förvaltat kapital om drygt 4,7 miljarder kronor.

Akelius Insurance mål är att erbjuda ett bra fondutbud som ska ge en stabil värdetillväxt åt sina kunder. Företagets fondförvaltning sker i samarbete med några av Europas största banker och förvaltningsinstitut.

Akelius Insurance är ett cypriotiskt försäkringsbolag med svenska ägare, baserat i Nicosia. Bolaget regleras och granskas i enlighet med europeisk försäkringslagstiftning.

Akelius Insurance står under tillsyn av den cypriotiska försäkringsinpektionen "Ministry of Finance, Insurance Companies Control Service".


Arbetsuppgifter

Som Business Development Manager ansvarar du för att bygga upp ett representationskontor i Sverige. Du kommer att ha ett avgörande inflytande över distributionskanaler, produkter och kundservice gällande företagets verksamhet i Sverige.

Du skall utveckla och finna nya marknader och målgrupper som stämmer överens med Akelius produkterbjudanden.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk utbildning i botten, gärna inom Ekonomi, Finans alternativt Marknad.

Yrkesmässigt måste du ha minst fem års erfarenhet från definierat område med mycket goda vitsord. Du har ett bra namn på marknaden och ett omfattande nätverk.

Du behärskar engelska flytande i tal och skrift.


Personliga egenskaper

Viktiga egenskaper för att lyckas med uppgiften;
Affärsmässig
Entreprenöranda
Relationsbyggare
Service-minded
Analytisk


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070-773 17 07.