Tjänsten är tillsatt

Compliance officer


East Capital är en ledande kapitalförvaltare som specialiserar sig på finansmarknaderna i Östeuropa. Företaget startades 1997 av en grupp kunniga och insatta personer med lång erfarenhet av finansmarknaden och näringslivet i Östeuropa. Vårt huvudkontor ligger i centrala Stockholm med regionkontor i Paris, Tallin, Moskva, Oslo och Hongkong. Våra medarbetare är specialister från både Öst och Väst med ett genuint intresse för utvecklingen i regioner.

East capitals vision: genom att maximera långsiktigt avkastning blir förstahandsval av kapialförvaltare för alla investerare som söker exponering mot tillväxt i Östeuropa.


Befattningsbeskivning:

Du kommer att arbeta på vårt huvudkontor i Stockholm tillsammans med vår avtalsjurist. Tjänsten kommer att innebära att du har ett regelansvar för alla frågor relaterade till värdepappersrörelser. Du ska utarbeta riktlinjer för vår värdepappersrörelse, leda implementeringsarbetet samt kontrollera att reglerna efterlevs. Detta arbete kommer du att utföra i ett nära samarbete med vår försäljningsorganisationen. En viktig del i ditt arbete kommer även att vara att utbilda vår personal i värdepappaersrelaterade regelfrågor.
Du kommer att rapportera till företagets VD och styrelse.


Din Bakgrund

Vi vill att du ska ha minst fyra års erfarenhet av compliance arbete i ett värdepappersbolag eller på en bank mot värdepappersrörelse sidan. Engelska språket behärskar du utmärkt i både tal och skrift. Övriga språkkunskaper ses som ett stort plus. Du ska vara pedagogisk lagd och gärna besitta erfarenhet av att driva större projekt rörande regelimplementering och liknande. Du har ett strukturerat arbetssätt och arbetar gärna såväl självständigt som i grupp.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.