Tjänsten är tillsatt

Ledare för Client Coordinator teamet


Guy Carpenter & Company AB utformar och levererar strategier, lösningar och service inom återförsäkring. Våra kunder är försäkringsbolag på den Nordiska marknaden och i Baltikum. Som den ledande återförsäkringsmäklaren i detta geografiska område stöder vi våra kunders affärsstrategier och finansiella mål med moderna verktyg på återförsäkringsmarknaden. Vårt nordiska kontor ligger på Norrmalm i Stockholm och här tjänstgör ca 30 personer. Guy Carpenter & Company LLC har över 2,000 anställda och kunder i över 100 länder. Bolaget ingår i Marsh & McLennan Companies, den globala ledaren inom risk- och försäkringsservice.


Arbetsuppgifter

Som Client Coordinator är du mäklarens högra hand och hanterar, självständigt eller tillsammans med mäklaren, en mängd uppgifter i samband med de årliga omförhandlingarna av återförsäkringskontrakt.

• Uppstart av mäklarfiler.
• Sammanställa av offertunderlag (s.k. underwriting information) till kontrakt, huvudsakligen i Excel och Word i nära samarbete med våra analytiker.
• Göra utkast till kontraktsdokument i Word.
• Hantera och managera marknadslistor för kunderna med återförsäkrare runt om i världen med kontaktpersoner och rating.
• Sända ut offerförfrågningar och placerings offerter till återförsäkrare.
• Sammanställa premienoteringar från marknaden till kund.
• Managera och rapportera placeringsprocess till kund.
• Bekräfta slutliga placeringar och utfärda slutliga placeringsdokument till kund.
• Uppföljning av kontraktsdokument från återförsäkrare.
• Sammanställa underlag för debriefing presentationer till kunder i Excel och PowerPoint
• Delta i regelbundna kundmöten och sammanställa underlag för kundmöten.
• Sköta löpande administration av återförsäkringskontrakt (ändringar, förfrågningar och dylikt).
• Ansvara för efter levnad av Guy Carpenters professionella standards.

Som ledare för teamet har Du personalansvaret för 6 personer (inklusive en receptionsfunktion) och kommer även att ingå i företagets ledningsgrupp. Arbetsuppgifterna omfattar att kontinuerlig leda och fördela arbetet på avdelningen, ansvara för personalutveckling (sätta personliga mål och uppföljning av dessa), årlig lönerevision och alla övriga personalfrågor som kan förekomma. Tjänsten rapporterar direkt till VD på företaget.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen, men inget krav. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.

Kandidaten har arbetsledarerfarenhet inom kundstyrd administration eller motsvarande under några år.

Det är viktigt att kandidaten har arbetat med komplex administration där det ställs höga krav på noggrannhet, service och leverans.

Kandidaten kan idag arbeta som ledare inom bank, finans eller försäkring. En meriterande bakgrund är att ha arbetat inom försäkringsförmedling.


Personliga egenskaper

• Naturliga ledaregenskaper och leder genom att vara en förebild och sätta exempel.
• Noggrann med en mycket stark känsla för detaljer.
• Förmåga att stundtals hantera mycket stor arbetsbelastning. Arbetet är säsongsbetonat med en hög arbetsbelastning under 4:e kvartalet.
• Patos och passion för kunder. En vilja att alltid överträffa kundernas förväntningar.
• God numerisk förmåga.
• Förmåga att uttrycka sig klart och koncist i tal och skrift med stil och känsla.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.