Tjänsten är tillsatt

Finansiella rådgivare


Personlig Portföljanalys i Sverige AB (PPA) är ett nybildat rådgivningsföretag som ägs av SalusAnsvar AB (publ) och Söderberg & Partners.

Företagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner, småföretagare samt medlemmar i organisationer kvalificerad och oberoende finansiell rådgivning baserad på Söderberg & Partners marknadledande analys och on-line tjänster.


PPAs rådgivningskoncept tar hänsyn till hela individens balansräkning, och syftar till att löpande erbjuda den mest optimala placeringen utifrån individens behov och risknivå. Rådgivningens oberoende säkerställs genom full transparens avseende kostnader och arvoden.

Vår rådgivning bygger på Söderbergs & Partners marknadsledande analysverktyg, som används vid förvaltning av såväl privatpersoners som svenska och utländska institutioners investeringar. Detta innebär såväl trygghet för dig som kund som möjlighet att ta del av Söderberg & Partners löpande analyser av de finansiella produkter som finns att tillgå på den svenska marknaden.Arbetsuppgifter

Som finansiell rådgivare hos PPA kommer du att arbeta med hela spektrumet av finansiella produkter, från fonder och bolån till försäkringar och strukturerade produkter.

Till din hjälp har du marknadens ledande support- och analyssystem, som bl a möjliggör effektiva riskberäkningar, simuleringar och avkastningsprognoser.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen som grund. Du har ett flertal års erfarenhet från motsvarande inriktning med mycket goda resultat och vitsord.


Personliga egenskaper

Du är i grunden en genuint kvalificerad säljare med förmåga att snabbt inge ett stort mått av förtroende. Du har en långsiktig syn på hur affärer görs. Du drivs av att leverera och att överträffa dina egna och arbetsgivarens mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070-773 17 07.