Tjänsten är tillsatt

Senior Aktuarie till Affärsområde Återförsäkring


Sveriges 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar ABs grundläggande uppgift är att leda och samordna det gemensamma strategiska arbetet och utvecklingsarbetet inom Länsförsäkringar.
Länsförsäkringar AB är ett finansiellt strakt nav i länsförsäkringsgruppen. Allt med syftet att ge de lokala bolagen förutsättningar för framgång på sina egna marknader. Genom dotterbolag bedrivs verksamhet inom liv-, olycksfalls-, industri-, djur- och återförsäkring samt bank och fond. Länsförsäkringar AB samordnar också Länsförsäkirngars IT-utveckling.


Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att vara ansvarig aktuarie för återförsäkring (främst sakförsäkring) inom Länsförsäkringsgruppen, dvs mot alla Länsbolagen. Arbetet består i att analysera, beräkna och prissätta återförsäkring. Både interna och externa kontakter förekommer dagligen. Aktuarien skall också driva och utveckla processer och verktyg för att förbättra analysen.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen i matematik och matematisk statistik är ett krav.
Minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som aktuarie, gärna inom sakförsäkring.
Tidigare erfarenhet av arbete med prissättning är en merit.


Personliga egenskaper

Du är analytisk och pedagogisk.
Du ser utvecklingsmöjligheterna och är lyhörd.
Du är kommunikativ och ambitiös


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-28 88 91