Tjänsten är tillsatt

Skandia Business Control Norden söker Analytiker/Finansmatematiker


Skandia är en av världens ledande oberoende leverantörer av kvalitetslösningar för långsiktigt sparande. Skandia erbjuder produkter och tjänster som tillgodoser våra kunders behov av spar- och trygghetslösningar i olika skeden i livet. Skandia finns i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Basen är Europa med huvudmarknaderna i Storbritannien och Sverige, men Skandia är också verksamt i Australien och på utvalda tillväxtrmarknader i Asien och Latin Amerika. Sedan 2006 är Skandia en del av den internationella finanskoncernen Old Mutual som finns i 48 länder runtom i världen.


Arbetsuppgifter

Business Control Norden är en divisionsfunktion bestående av 8 personer, med uppdraget att stödja Nordenledningen i finansiell och strategisk uppföljnng av den Nordiska verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara analys, rapportering och uppföljning av Norden med tyngdpunkt på kvantitativ riskmodellering, värdering av försäkringsportföljen, lönsamhet mm. Arbetet innebär regelbundna kontakter med ledande befattningshavare inom Norden och Skandias ägare Old Mutual.


Utbildning/bakgrund

Du är civilingenjör eller matematiker/statistiker med kunskaper inom finansmatematik eller finansiell ekonomi. Du har några års erfarenhet från bank och/eller försäkringsbolag och har kunskaper och erfarenhet av antingen kvantitativ riskmodellering, värdering av försäkringsportföljer eller lönsamhetsberäkningar.


Personliga egenskaper

Du har goda analytiska och kommunikativa egenskaper.
Du har ett intresse för sambandet mellan risk, ekonomiska frågeställningar och kommersiella hänsynstagande.
Du är positiv, samarbetsvillig och ambitiös.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.