Tjänsten är tillsatt

Internrevisor till Lantmännen


Lantmännen är en av Nordens största koncernen inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Skogaholm, Hatting, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter ca 32 miljarder.

Internrevisionen består idag av en chef som leder det dagliga arbetet och rapporterar till Revisionsutskottet samt Koncernledningen. Internrevisionen söker en internrevisor som har ambitionen att medverka till lantmännens utveckling genom att arbeta med riskhantering, styrning och kontroll.
Befattningen är placerad på huvudkontoret i Stockholm.


Arbetsuppgifter

Du skall granska och bedöma styrning och intern kontroll både koncernövergripande samt inom affärsområden, dotterbolag och stabsfunktioner. Granskningsuppgifterna är varierande, dock är viktiga moment i arbetet att självständigt kunna:

- medverka vid genomförandet av Internrevisionen riskgenomgångar
- planera och genomföra granskningar av rutiner, processer och funktioner
- skriva revisionsrapporter samt kommunicera dessa inom koncernen

Utöver detta ingår även andra arbetsuppgifter som t ex rådgivning till koncernledning och övriga organisationer med konsultationer och utredningar för att tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet i frågor främst avseende intern styrning och kontroll samt riskhantering.
Det ingår en del resor främst i Sverige, men även till viss del i Skandinavien och övriga Europa/Världen.


Utbildning/bakgrund

Du bör ha minst 3-4 års erfarenhet som externrevisor och/eller internrevisor samt civilekonomexamen eller motsvarande.


Personliga egenskaper

Du har en analytisk förmåga som innebär att kunna se saker på ett strukturerat sätt med bibehållen helhetssyn. Du är målinriktad, drivande och intresserad av att utveckla verksamheten. Du skall vara bra på att kommunicera på ett pedagogisk och tydligt sätt både tal och skrift på svenska och engelska.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-28 88 91.