Mavera söker Leveransansvarig

mavera logo
Mavera är ett Insurtech bolag inom medicinsk rådgivning. Våra tjänster hjälper försäkringsbolag, skaderegleringsbolag, juridiska ombud och advokatbyråer att få oberoende försäkringsmedicinsk rådgivning på ett säkert, enkelt och effektivt sätt. Vi hanterar tusentals ärenden per månad genom vårt webbaserade ärendehanteringssystem VERA och vårt nätverk av medicinska rådgivare. Vi är ledande på marknaden inom försäkringsmedicinsk rådgivning i Sverige och expanderar med en ökad närvaro i våra nordiska grannländer.
Arbetsuppgifter
Du leder leveransteamet. Teamet som består av sju medarbetare innefattar partner management – nätverk av medicinska rådgivare, support, kvalitetsgranskning och uppföljning, data analyst, produktägare och KAM. Tjänsten innebär att driva och utveckla verksamheten, leda teamet och ha affärsansvar för större kunder. En av funktionerna som ingår är supportfunktionen. En annan viktig funktion som ingår i leveransteamet är partnernätverket och utveckling av det; rekrytering, utbildning och kompetensstöd till medicinska rådgivare samt utbildning av skadereglerare. Du driver kvalitetsarbetet och automatisering av det. Likaså ingår det i tjänsten att kravställa mot IT.
Utbildning/ bakgrund
Det är meriterande med relevant akademisk examen. Vi söker dig som har minst några års ledarerfarenhet. Du har erfarenhet av att arbeta utåtriktat med kundansvar och är van vid att leda och driva projekt. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av att leda team med olika funktioner. Det är viktigt att du är van vid att leda förändrings- och utvecklingsarbete.
Personliga egenskaper
Du är beslutsför och tar ansvar för åtgärder, projekt och personal. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet. Du är samarbetsorienterad och visar intresse och förståelse för andra. Du arbetar för att skapa laganda och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Stödjer och bryr dig om andra. För dig är det naturligt att leda. Sätter lämpliga normer för beteende. Delegerar arbete på ett korrekt och rättvist sätt. Motiverar andra och ger dem befogenheter. Ger personal råd, stöd och möjligheter till utveckling. Du sätter dig snabbt in i nya uppgifter och memorerar snabbt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Visar en snabb förståelse av ny information. Uppmuntrar organisatoriskt lärande (d.v.s tar lärdom av framgångar och misslyckanden och söker återkoppling från personal och kunder). Du är kreativ och skapar ett brett spann av lösningar på problem. Söker möjligheter till förbättring av organisationen. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ. Fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet.
Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 070 5 – 93 87 66.

Sök tjänst

Tidigare arbetslivserfarenhet: Fyll i dina tre senaste eller viktigaste tidigare tjänster. Välj bransch, fyll i företagsnamnet, välj befattning och fyll i start- och slutår för tjänsten.