Evident bygger företagskultur och bolag från grunden – Vikten av en bra kandidatresa för framgångsrika rekryteringar

Evident bygger företagskultur och bolag från grunden – Vikten av en bra kandidatresa för framgångsrika rekryteringar

  • 11 dec, 2023

I en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad blir kandidatresan – den process och upplevelse som kandidaten genomgår under rekryteringen – avgörande för att attrahera och matcha rätt talanger. En välutformad kandidatresa kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande i rekryteringsprocessen. Evident är en innovativ aktör inom försäkringsbranschen som nyligen anställt flera nyckelpersoner till teamet och där just kandidatresan varit i fokus.

Läs mer
Evident bygger företagskultur och bolag från grunden – Framgångsfaktorer vid rekrytering av nyckelpersoner

Evident bygger företagskultur och bolag från grunden – Framgångsfaktorer vid rekrytering av nyckelpersoner

  • 13 okt, 2023

Att rekrytera ett team från grunden innebär både utmaningar och möjligheter. Nyckelpersonernas expertis och kompetens blir än mer avgörande, och även mjuka värden spelar en betydande roll, inte minst för företagskulturen. Evident är en innovativ aktör inom försäkringsbranschen som lyckats identifiera balansen mellan dessa delar.

Läs mer
I gränslandet mellan IT och verksamhet: Samarbete banar väg för träffsäker leverans av eftertraktad kompetens

I gränslandet mellan IT och verksamhet: Samarbete banar väg för träffsäker leverans av eftertraktad kompetens

  • 4 maj, 2023

Gränsen mellan IT och affär suddas ut och efterfrågan på att rekrytera till mer tekniskt komplexa roller inom finanssektorn växer. För att möta befintliga kunders ökade behov av IT-kompetens har Qsearch inlett ett samarbete med House of Skills, en väletablerad aktör inom IT-rekrytering.

Under det senaste decenniet har IT kommit att bli en naturligt integrerad del i alla typer av organisationer. Inom flertal verksamhetsområden, där man tidigare varken behövt teknisk förståelse eller kunnande, råder det idag en exceptionellt hög efterfrågan och ett betydande fokus på IT-relaterad kompetens. Samarbetet med House of Skills grundas i viljan att tillmötesgå kunders växande behov av rekrytering till roller med stort tekniskt kunnande.

Läs mer