Vår metod

Rekrytering är hårt arbete. Det kan ofta vara både tidskrävande och kostsamt. Därför gäller det att lägga energin på rätt ställe. Vi på Qsearch har byggt upp en metod där vi med hjälp av ett egenutvecklat IT-stöd snabbt kan matcha, söka och hitta de kandidater vi letar efter. Tillsammans med vår kunskap om marknaden och vårt breda kontaktnät gör det att vi kan fokusera kraften på rätt ställe i processen. Det skapar kvalitet och ger dig välmatchade kandidater när du väl är framme vid intervjutillfällena.

Syftet styr metoden

En av våra styrkor som rekryteringsföretag är vår flexibilitet och lyhördhet. Vi kan snabbt anpassa våra arbetssätt efter din verksamhet. Vi har därför valt att inte låsa fast oss i en fyrkantig rekryteringsmodell utan ser varje rekrytering som ett unikt uppdrag. Men naturligtvis går vi metodiskt tillväga och lägger upp en strukturerad plan inför varje uppdrag - från kravprofil till tillsättning.