Selection

Vi tar er från start till mål i er rekryteringsprocess. Från att ta fram en sökprofil tills det att er nya medarbetare sitter bekvämt i stolen. Nedan beskriver vi i grova drag hur processen ser ut, även om det givetvis skiljer sig en del mellan olika rekryteringar beroende på vilka behov ni har.

Profil

Vad söker ni hos er nya medarbetare? Vilka kunskaper, egenskaper och kvalifikationer ser ni som önskvärda? Tillsammans med er tar vi fram en profil som fungerar som underlag för vår sökprocess.

Annonsering

Vi ombesörjer annonsering i lämpliga branschmedia, tidningar eller på internet.

Urval

Bland de inkomna ansökningarna väljer vi ut de kandidater som bäst passar er sökprofil.

Inledande intervju

Vi möter de utvalda kandidaterna i en första intervju.

Tester

Beroende på uppdragets natur får kandidaterna utföra olika typer av tester, från personlighetstest till intelligenstest. Testerna breddar vår bild av kandidatens värderingar och motivationer.

Djupintervju

I en djupgående intervju utforskar vi kandidatens personlighet, kvaliteter och drivkrafter, och hur dessa överensstämmer med era behov och önskemål.

Presentation

Ni presenteras för de utvalda kandidaterna och får chansen att ställa egna frågor.

Utvärdering

Tillsammans utvärderar vi våra intryck och väljer den kandidat som möter era krav.

Referenstagning

Vi genomför referenstagning på ett mycket noggrannt sätt, en mycket viktig del i den samlade processen.

Efter en förutbestämd tid gör vi en uppföljning med både företag och nyanställd för att säkerställa att alla är nöjda. Ett nog så viktigt steg i processen!